מבצע!

הבורסה למתחילים (מהדורת 2018) – ספר מודפס | שלמה סימנובסקי

120.00 85.00

ספר זה נועד להקנות לקורא ידע בסיסי על אפיקי ההשקעה השונים הקשורים לפעילות הבורסה: מניות, איגרות חוב, קרנות נאמנות, כתבי אופציה, אופציות מעו"ף ואופציות שקל/דולר, תעודות סל ונגזרים, וזאת לצד שיטות המסחר בבורסה.

25 במלאי

תיאור

ספר זה נועד להקנות לקורא ידע בסיסי על אפיקי ההשקעה השונים הקשורים לפעילות הבורסה: מניות, איגרות חוב, קרנות נאמנות, כתבי אופציה, אופציות מעו"ף ואופציות שקל/דולר, תעודות סל ונגזרים, וזאת לצד שיטות המסחר בבורסה. החומר מוסבר בבהירות ובפשטות מלווה בדוגמאות ואיורים.

במטרה להקל עד כמה שאפשר על הקורא את הבנת הנושאים ואת קליטתם הרצופה, העדפנו לפסוח על פרטים ונושאים שמקצתם יוצאים מן הכלל, מקצתם שוליים וטכניים ומקצתם מסובכים מידי. פה ושם גם סטינו במתכוון מהדיוק הצרוף וייתכן שגם לא במתכוון. כמו כן חלק מהדוגמאות והתרשימים המובאים

כיום פועל חלק נכבד מהציבור, בין במישרין ובין בעקיפין, בשוק ההון. הכרת אפיקי ההשקעה והבנתם תאפשר לקורא תקשורת קלה עם יועצי ההשקעות בבנקים תוך הגדלת הרווחיות והעמקת הביטחון בביצוע השקעות בשוק ההון.

אנו מוצאים לנכון להדגיש שהספר רק עושה לך היכרות ראשונה עם הנושא ובשום פנים אינו מכשיר אותך לשמש יועץ השקעות לעצמך, ובוודאי שלא לזולתך.

© Meitav Self Learning. All rights reserved.