תגית - כלכלת ישראל למתחילים

כלכלת ישראל למתחילים

השימוש במקורות

תושבי המדינה משתמשים במקורות שעומדים לרשותם ל-3 יעדים: צריכה. השקעה בענפי המשק (השם המלא: "השקעה גולמית"). יצוא. על כל אחד מהיעדים הנ"ל וסעיפי...

rich_or_poor_quiz_pop