סה”כ המקורות של מדינה כוללים 2 מרכיבים:

  1. התמ”ג שלה.
  2. שווי המוצרים והשירותים שייבאה במשך השנה.

 

המשך הדוגמא לעיל

במדינה א' לעיל סה”כ המקורות מסתכמים ב- 5,000 ש”ח.

מרכיבי המקורות הם:  

תמ”ג בשווי 5,000 ש”ח.

יבוא בשווי 0 ש”ח.

 

במדינה ב' לעיל סה”כ המקורות מסתכמים ב- 5,000 ש”ח, אך שווי המרכיבים שונה.

מרכיבי המקורות הם:  

תמ”ג בשווי       3,000    ש”ח.

יבוא בשווי        2,000    ש”ח.

 

תרשים 4

התמ”ג והמקורות בישראל לאורך השנים
מיליארדי ש”ח. מחירי שנת 2002.

תרשים 5

תמ”ג לנפש בישראל לאורך השנים
אלפי ש”ח. מחירי שנת 2002.
תמ"ג לנפש בישראל לאורך השנים

“תמ”ג לנפש” בשנה כלשהי מתקבל מחלוקת התמ”ג במספר התושבים באותה שנה.