תגית - מימון

rich_or_poor_quiz_pop
פרק 3 – מונחים מרכזיים ומשמעותם ממוצע תוחלת סטיית תקן σ)) התפלגות התוצאות תורת המימון למתחילים

המשמעות של סטיית תקן

סטיית התקן נותנת ביטוי לממוצע ההפרשים שבין התוצאות הבודדות לממוצע שלהן, אך אינה זהה איתו, כפי שנבהיר. כדי לא להתבלבל נסמן את ממוצע התוצאות באות  μ (זוהי...

אג"ח מימון שאלות ותשובות

אג"ח

שאלה 1 נתונה אג"ח עם ערך נקוב של 100 ש"ח. האג"ח נושאת ריבית שנתית של 10%. התשואה הנדרשת על ידי המשקיעים באג"ח מסוג זה היא 7%. משך...