תגית - מתמטיקה לכלכלנים

rich_or_poor_quiz_pop
מתמטיקה א' – לכלכלנים פרק 5 – התייחסות גרפית: פונקציות בעלות 2 משתנים

בניית פונקציה (סופית) בעזרת פונקציות משנה

הקדמה ישנם מקרים לא מעטים שבהם פונקציה A כלשהי, שנקרא לה הפונקציה הסופית, מבוססת על פונקציות משנה. הקשר בין הפונקציה הסופית לפונקציות המשנה יכול להיות במספר...