תגית - מתמטיקה לכלכלנים

מתמטיקה א' – לכלכלנים פרק 5 – התייחסות גרפית: פונקציות בעלות 2 משתנים

בניית פונקציה (סופית) בעזרת פונקציות משנה

הקדמה ישנם מקרים לא מעטים שבהם פונקציה A כלשהי, שנקרא לה הפונקציה הסופית, מבוססת על פונקציות משנה. הקשר בין הפונקציה הסופית לפונקציות המשנה יכול להיות במספר...

rich_or_poor_quiz_pop
מתמטיקה א' – לכלכלנים פרק 5 – התייחסות גרפית: פונקציות בעלות 2 משתנים

שינויים בצורת רצועות האורך והרוחב של הפונקציה

צורת רצועות הרוחב יכולה להשתנות מרצועה לרצועה וכך גם רצועות האורך. דוגמה 1 נניח שהפונקציה  יוצרת מעטפת של חצי כדור עליון. רצועות הרוחב תלכנה ותגדלנה ככל...