תגית - סטטיסטיקה למתחילים

סטטיסטיקה למתחילים פרק 3 – מדדים

השכיח

השכיח הוא הערך בעל השכיחות הגבוהה ביותר, כלומר, הערך שמספר ההופעות שלו במדגם הוא הגדול ביותר. דוגמאות: בהתפלגות המין שראינו בפרק הקודם שבה היו 22 נשים ו...