תגית - סטטיסטיקה

סטטיסטיקה למתחילים פרק 3 – מדדים

ממוצע

ממוצע הוא מספר בודד (פרי חישוב) שבא לאפיין מעין גודל אמצעי של קבוצת נתונים בעלי אופי דומה, שנמדדים באותה יחידת מידה. קבוצת הנתונים יכולה להיות ציונים של תלמידי...