תגית - סטטיסטיקה

סטטיסטיקה למתקדמים פרק 6 – בדיקת השערות (כאשר סטיית התקן ידועה)

בדיקת השערות באמצעות מדגם של מקרה יחיד מהאוכלוסיה – דוגמא

בדיקת השערות באמצעות מדגם של מקרה יחיד מהאוכלוסיה – דוגמא חוקר רפואי טוען שפיתח תרופה להגבהת ילדים בני 10 בצורה משמעותית. לראיה הוא הביא את יוסי, ילד בן...

workabroad