תגית - סטטיסטיקה

סטטיסטיקה למתחילים פרק 3 – מדדים

מדד מהו?

מועמדים לעבודה בחברה מסויימת מתבקשים למלא טופס:  גיל: שנות נסיון: שנות השכלה: ברור, שנתונים אלה שממלא מועמד, אינם תחליף להכרות אישית איתו, אלה הם רק...

rich_or_poor_quiz_pop