תמ"ג בגובה העיניים

הקדמה ההסבר להלן מיועד למי שהידע שלו בכלכלה קלוש עד [...]