ניתן למנות 3 סיבות עיקריות לכתיבת אופציית Put.

  1.  קניית בית בזול (מטרה עיקרית).
  2. הכנסה שוטפת מהפרמיות (מטרה עיקרית).
  3. ספקולציה. 

קניית בית בזול

נניח שבמועד א' מחירי הבתים עומדים על K110$ והם נראים לך מנופחים, להערכתך המחיר הנכון צריך להיות K105$, ואתה מעוניין לקנות בית במחיר זה.

במצב זה אתה יכול לכתוב אופציית put “K108 P”, אם הפרמיה בגינה K3$. המחיר שתשלם עבור הבית הוא מחיר המימוש פחות הפרמיה שקיבלת.

אם מחירי הבתים ירדו מתחת ל -K 108$, למשל – K100$, תידרש לממש את האופציה ולשלם לבעל האופציה K108$ עבור הבית. אך היות וקיבלת פרמיה של K3$, סה”כ עיסקת הבית תעלה לך רק K105$. אומנם במסגרת עיסקה זו תשלם עבור הבית K5$ יותר ממחיר השוק, אך זכור ש K – 105$ היה מחיר זול בשעה שקיבלת את החלטת הקניה. אתה לא אמור להצטער יותר מדי.

הכנסה שוטפת מהפרמיות תוך נכונות לקנות בית בזול

ההסבר במקרה זה דומה להסבר בדוגמא הקודמת של קניית בית בזול, אלא שאם המטרה העיקרית היא הכנסה שוטפת והנכונות שלך לקנות בית היא פחות חזקה, אתה יכול לפעול בצורה הבאה:

  1. לכתוב אופציה עם מחיר מימוש נמוך יותר. למשל: אופציית put “K103$ P”. כמובן שהפרמיה בגינה גם יותר נמוכה.
  2. כאשר מחירי השוק מתקרבים למחיר המימוש, תוכל לבטל את האופציה באמצעות קניית אופציית Put זהה. אך אם קניית האופציה תהיה כרוכה בתשלום פרמיה יקרה מאוד, תוותר על קניית האופציה ותקנה את הבית.

ספקולציה

המשקיעים מצפים שמחירי הבתים יעלו עד למועד הפקיעה והם ירוויחו את הפרמיה, ואם מחירי הבתים ירדו, שהירידה תהיה קטנה משווי הפרמיה.

 כתיבת אופציית Put: הצגה גרפית של הרווח (או ההפסד) במועד ב'.

גרף 4 מציג לנו את הרווח (או ההפסד) שינבע במועד ב' מכתיבת אופציית put “K100$ P ב'”.

עבור האופציה קיבלנו K10$.

קו A מציג לנו מה יהיה ההפסד (ברוטו) שלנו מכתיבת אופציית ה – put בכל רמת מחיר שתשרור בשוק הבתים במועד ב'. קו A אינו מתרומם מעבר לקו ה-0 ש”ח שמשמעותו: אם לא קיבלת פרמיה אתה יכול רק להפסיד.

קו B מציג לנו מה יהיה הרווח או ההפסד מהעיסקה (רווח נטו) באותן רמות מחיר במועד ב'.

 

לדוגמא:

נקודה B1 מציינת שנפסיד K20$, אם מחיר הבתים יעמוד על K70$.

הסבר: אם מחזיק האופצייה יחליט לממשה, ניאלץ לקנות ממנו את הבית תמורת K100$ (מחיר המימוש), בעוד מחיר הבית בשוק עומד על K70$.

 { –K30$ =  K70$ – K100$ } : הפסד על האופציה

 { –K20$ =  K10$ – K30$ } : הפסד על העיסקה

נקודה B2 מציינת שנרוויח K10$ אם מחיר הבתים יעמוד על K100$.

בכל מחיר שמעל K100$ (ימינה מנקודה B2) נמשיך להרוויח K10$. כלומר, אין אפשרות להרוויח יותר מ – K10$ שהינו סכום הפרמיה.

מנקודה B­2 שמאלה, כל ירידה של K1$ במחיר הבתים גורעת מאיתנו K1$.

בנקודה BC אנו “מאוזנים”. כל ירידה נוספת של K1$ במחיר הבתים גורמת לנו הפסד של K1$. ככל שמחירי הבתים יורדים, ההפסד הולך וגדל.

כתיבת אופציית Put – המאפיינים העיקריים

  1. השימוש הבסיסי הוא בשעה שאנו מצפים למגמת עלייה במחיר נכס הבסיס.
  2. בגין כתיבת האופציה אנו יכולים רק להפסיד.
  3. בגין העיסקה אנו מצפים להרוויח באמצעות הפרמיה שקיבלנו