התפוקה השולית הפוחתת היא תופעה ידועה בעיקר במפעלים (וחוות חקלאיות).

התופעה מתבטאת בכך שככל שאנו מוסיפים עוד ועוד עובדים, במצב הקיים של המפעל, תרומתם לגידול התפוקה במפעל הולכת וקטנה.

במקרים קיצוניים תוספת העובדים רק גורמת נזק. תופעות קיצוניות כאלה קורות כאשר קיימת צפיפות רבה במפעל. עובדים, שרובם בלתי מקצועיים, מסתובבים ללא השגחה ועושים שגיאות שגורמות לנזק.

צריך להדגיש שניתוח התופעה של תפוקה שולית פוחתת מתייחס למצב קיים במפעל, דהיינו: המפעל לא הגדיל את שטחו, לא קנה מכונות חדשות, לא הכשיר עובדים וכד'.

נמחיש זאת בדוגמא:
במדינה א' קיים מפעל יחיד לרהיטים ומועסקים בו 10 נגרים. כל שאר תושבי המדינה מועסקים בענפים אחרים.

כנגד כל נגר במפעל ישנה מכונה והוא מייצר כל יום 10 כיסאות, ובסה”כ מייצר המפעל 100 כיסאות ליום. לפתע המפעל קיבל הזמנה גדולה מאוד והוא נדרש להיערך במהירות לספק אותה.

בשלב א' הוא מבקש מהעובדים הקיימים לעבוד במשמרת שנייה. אך מטבע הדברים הם כבר עייפים, ותפוקתם במשמרת השנייה פוחתת. כתוצאה מכך כל נגר מייצר במשמרת השנייה רק 8 כיסאות לעומת 10 כיסאות במשמרת ראשונה. היות וזה עדיין לא מספיק לספק את ההזמנה, המפעל מגייס 5 עובדים נוספים, שאינם נגרים, שהוסבו מענפים אחרים. מאחר ואין למפעל מכונות עבורם, הם מסייעים לנגרים הוותיקים, מעבירים את חלקי הכיסאות, עוזרים בהרכבה, בבדיקה, בסבלות וכד'.

אך תוספת התפוקה שלהם היא נמוכה. כתוצאה מתרומתם, מצליח המפעל לייצר עוד 20 כיסאות ליום (בממוצע 4 כיסאות לכל עובד נוסף).

אם המפעל יזדקק לעוד עובדים תתחיל צפיפות ובלגן במפעל. יתכן שחלק מהעובדים החדשים, מחוסר ניסיון, ידביקו הפוך את הכיסאות והעבודה תתעכב. מאוד יתכן שהתרומה של עובד נוסף למפעל תהיה רק 2 כיסאות ליום. וכך התרומה למפעל של כל עובד נוסף הולכת ופוחתת וזו המשמעות של התפוקה השולית הפוחתת.

 

התפוקה השולית הפוחתת – הרחבה

התופעה של התפוקה השולית הפוחתת קיימת לא רק בהקשר של תוספת עובדים אלא גם בהקשר של תוספת מכונות או תוספת מבנים.
לכל הגורמים הנ”ל (עובדים, מכונות ומבנים) קוראים: גורמי ייצור – שעליהם עוד נרחיב.
את תופעת התפוקה השולית הפוחתת בוחנים תמיד במצב שבו אנו מגדילים את הכמות של גורם ייצור אחד, בעוד ששאר גורמי הייצור נשארים באותו היקף.

 

המילה שולי עלולה לבלבל מתחילים

המילה שולי נגזרת מהמילה שוליים. בהקשר שלנו אין הכוונה לדבר שולי או זניח, אלא ההיפך.
המונח תפוקה שולית מתייחס לתוספת התפוקה שתורם עובד נוסף או מכונה נוספת או שעת עבודה נוספת.
כאשר אומרים התפוקה השולית בהקשר של עובדים הכוונה היא לנקוב בתוספת התפוקה (ביחידות) הנובעת מהעסקתו של עובד נוסף שהוא העובד האחרון שגויס למפעל.

 

משמעות המונח תפוקה שולית והשימוש הנכון בו

המונח תפוקה שולית נותן ביטוי לתוספת התפוקה הנובעת מכל עובד נוסף.

נניח שתוספת התפוקה היומית היא כדלקמן:

המספר הסידורי של העובד כמות הכיסאות שהעובד מייצר ליום

עובד ראשון

10 כיסאות

עובד שני

9 כיסאות

שלישי

8 כיסאות

רביעי

7 כיסאות

בתמונת מצב זו מומלץ להשתמש במונח תפוקה שולית כדלהלן:

  • התפוקה השולית של העובד הראשון היא 10 כיסאות
  • התפוקה השולית של העובד השני היא 9 כיסאות
  • התפוקה השולית של העובד השלישי היא 8 כיסאות, וכך הלאה…

כאשר אומרים תפוקה שולית מבלי שמייחסים אותה לעובד כלשהו אזי הכוונה היא תמיד לעובד האחרון, בדוגמא לעיל לעובד הרביעי.

אילו נדרשנו להציג דימוי שיאפיין את תופעת התפוקה השולית הפוחתת היינו בוחרים בהתקדמות הבנייה של מגדל בבל.