חוזה סינתטי ל-100 מדדי מעו”ף

טבלה #5: מחירו של חוזה סינתטי ליולי – בחמישה מידרגים
5 4 3 2 1
57,000 ש״ח 56,000 ש״ח 55,000 ש״ח 54,000 ש״ח 53,000 ש״ח מחיר מימוש
310 ש״ח 616 ש״ח 1,067 ש״ח 1,663 ש״ח 2,352 ש״ח פרמיית CALL 
2,375 ש״ח 1,065 ש״ח 1,085 ש״ח 668 ש״ח 363 ש״ח פרמיית PUT 
54,935 ש״ח 54,966 ש״ח 54,982 54,995 ש״ח 54,989 ש״ח סה״כ מחיר ל-100 מדיי מעו״ף

 כפי שמתקבל מטבלה 5 מחירו של חוזה סינתטי ל-100 מדדי מעו”ף ליולי משתנה ממידרג למידרג.

מידרג 570 הוא הזול ביותר (54,935 ש”ח) ומידרג 540 הוא היקר ביותר (54,995 ש”ח).

זו הזדמנות להרוויח כסף ללא סיכון. כל מה שצריך לעשות הוא למכור 100 מדדי מעו”ף ביוקר (54,995 ש”ח) ובו זמנית לקנות 100 מדדי מעו”ף בזול (54,935 ש”ח).

כאמור הקניה והמכירה נעשות באמצעות שימוש בחוזים סינתטיים.

חוזה סינתטי למדד מעו”ף אחד

בפועל לא קיים חוזה סינתטי למדד מעו”ף אחד. החישוב בטבלה 6 הוא לנוחיות בלבד, שכן נוח יותר לעקוב אחרי מחירו של מדד מעו”ף אחד.

הנתונים בטבלה 6 מתבססים על הנתונים בטבלה 5 אותם חילקנו ב – 100.

טבלה #6: מחירו של חוזה סינתטי ליולי – בחמישה מידרגים 
5 4 3 2 1
570.00 ש״ח 560.00 ש״ח 550.00 ש״ח 54.00 ש״ח 53.00 ש״ח מחיר מימוש ל- $1k
3.10 ש״ח 6.16 ש״ח 10.67 ש״ח 16.63 ש״ח 23.52 ש״ח פרמיית CALL 
23.75 ש״ח 10.65 ש״ח 10.85 ש״ח 6.68 ש״ח 3.63 ש״ח פרמיית PUT 
549.35 ש״ח 549.66 ש״ח 549.82 549.95 ש״ח 549.89 ש״ח סה״כ מחיר ל-100 מדיי מעו״ף

נספח לטבלה #5
מחיר קובע שער בסיס שם האופציה
30.9 -32.3 82.8 1.9% 27.90% 3115 4192 2122 670 3360 3040 -5.56 3175 3362 C 520 JUL
30.9 -20.0 -17.2 -27.0% 23.30% 299 13356 1187 5012 310 160 -13.49 218 252 P 520 JUL
40.0 -37.8 73.1 -0.1% 25.90% 2354 6186 1046 440 2600 2240 -7.44

2352

2541

C 530 JUL

נתונים מתוך הטבלה

40.0 -25.3 -26.9 -31.9% 21.60% 533 21060 4731 11224 530 300 -17.50

363

440

P 530 JUL

46.3 -41.0 61.5 -3.6% 24.70% 1704 11966 8008 4806 1980 1360 -7.54

1643

1777

C 540 JUL

46.3 -28.3 -38.5 -24.0% 21.40% 878 21724 8450 11814 840 540 2.45

668

652

P 540 JUL

48.4 -41.0 49.0 -9.3% 23.70% 1176 15562 10251 9334 1340 960 -9.50

1067

1179

C 550 JUL

48.4 -28.0 51.0 -19.4% 20.60% 1347 16627 13513 12212 1300 900 -0.91

1985

1095

P 550 JUL

45.7 -37.6 36.8 -20.2% 22.60% 772 17332 7102 11294 830 540 -14.80

616

723

C 560 JUL

45.7 -24.4 -63.2 -14.9% 19.60% 1938 7482 5448 3296 1840 1350 3.58

1650

1593

P 560 JUL

39.3 -31.6 26.0 -35.5% 21.40% 481 20498 4383 14084 420 250 -16.22

310

370

C 570 JUL

39.3 -18.2 -74.0 -10.1% 18.50% 2643 5230 4747 2040 2600 2000 3.98

2375

2284

P 570 JUL

30.9 -24.5 17.2 -53.5% 20.40% 284 26570 1057 7544 200 120 -24.14 132 174 C 580 JUL
30.9 -10.9 82.8 -6.7% 16.50% 3442 2628 717 230 3320 2880 5.00 3213 3060 P 580 JUL
22.4 -17.5 10.7 -58.4% 21.00% 159 21432 179 2534 90 55 -17.50 66 80 C 590 JUL