למעשה, לכל אחד מכם מותר לקנות מהתייר דולרים, ולהנפיק לו בתמורה “כתב התחייבות” פרטי שלכם.

נניח ששער הדולר עומד על 4 ש”ח. התייר מוסר לכם 1,000 $ ואתם בתמורה מנפיקים לו כתב התחייבות בסך 4,000 ש”ח שיהיה כתוב עליו כך:

כתב התחייבות ע”ס 4,000 ש”ח

אני הח”מ מתחייב למסור בכל עת דולרים בשווי של 4,000 ש”ח, בהתאם לשער הדולר באותה עת, כנגד מסירת כתב ההתחייבות הזה.  

לדוגמא: אם באותה עת, שער הדולר יעמוד על 5 ש”ח, אני אמסור 800 $ (אקבל בתמורה את כתב ההתחייבות ואזרוק אותו לפח).

על החתום,
אברהם     

נ.ב.
ניתן להעביר את כתב ההתחייבות הזה מאחד לשני (כמו צ'ק).
ההתחייבות שלי תהיה בתוקף לכל מי שיציג לי את כתב ההתחייבות הזה.
 

למעשה, קל יותר לזכות בפיס, מאשר למצוא תייר כזה, היות ועם כתב ההתחייבות שלכם יהיה קשה לתייר לקנות במכולת או לשלם במלון. שטרות הכסף שבנק ישראל מנפיק הם גם כתבי התחייבות, אך ההבדל הגדול הוא שהתייר יכול לקנות איתם במכולת או לשלם במלון. כתבי ההתחייבות של בנק ישראל (כלומר, שטרות הכסף), קיבלו את הסטטוס של “הכסף החוקי של המדינה” וכל אחד חייב על פי החוק לקבל אותם כאמצעי תשלום.

אילו בכל זאת הייתם מוצאים תייר כזה, הרי למאזן האישי שלכם היו מתווספות שתי שורות. שורה בצד הנכסים ושורה בצד ההתחייבות. כל שורה בסכום של 4,000 ש”ח, כדלקמן:

מאזן אברהם אברהמי ליום 1.1.01

נכסים

התחייבויות

4,000 ש”ח (1000$)    

(אלו הדולרים שקיבלתם)

4,000 ש”ח (“כתב התחייבות”)

(כתב ההתחייבות הוא בחזקת חוב, ובעתיד תידרשו לפרוע אותו, ולהחזיר את הדולרים שברשותכם, כאילו שקיבלתם הלוואה לרכישת דולרים).

הפעולה של קבלת הדולרים כנגד כתב ההתחייבות לא העשירה אתכם, אפילו באגורה אחת.
לא מרוויחים ולא מפסידים מפעולה זו.
כאשר התייר מוכר דולרים לבנק ישראל תמורת שטרות כסף, הפעולה הזו נרשמת במאזן הבנק כך:

תוספת למאזן בנק ישראל

נכסים

התחייבויות

+         דולרים (4,500 ש”ח)

+         שטרות כסף 4,500 ש”ח

הערה

פעולה זו, מתווספת לשאר הנכסים וההתחייבויות של בנק ישראל, שאינם כתובים כאן. אנו מציגים רק את התוספת לנכסים ולהתחייבויות.

הסבר

מצד אחד, יש תוספת של 1000$ לנכסי הבנק ששווים ביום הקנייה 4500 ש”ח.
מצד שני, להתחייבויות הבנק נוספו 4500 ש”ח.
בנק ישראל לא מרוויח ולא מפסיד מפעולה זו.

כאשר התייר יקנה דולרים מבנק ישראל (ויחליף את השקלים שברשותו לדולרים) הפעולה תירשם במאזן בנק ישראל כך:

תוספת למאזן בנק ישראל

נכסים

התחייבויות

–           דולרים (4,500 ש”ח)

           שטרות כסף 4,500 ש”ח

מצד אחד ייגרעו 4,500 ש”ח מנכסי בנק ישראל, ומצד שני התחייבויות בנק ישראל ייקטנו ב- 4,500 ש”ח. הבנק לא ירוויח ולא יפסיד מפעולה זו.

 

מכירת דולרים ישירות לאדם פרטי או פירמה

אם  תייר ימכור ישירות לתושב המדינה את הדולרים שלו, כמות שטרות הכסף במדינה לא תגדל. בסה”כ יעברו שטרות מיד ליד. מה שישתנה זה כמות הדולרים שיהיו בידי תושבי המדינה (ייתוספו הדולרים שמכר התייר).

 

הנכסים שבנק ישראל רשאי לקנות תמורת שטרות כסף

למעשה, ישנו מספר מצומצם של נכסים כאלה. העיקריים הם:

  1. דולרים
  2. איגרות חוב ממשלתיות
  3. זהב

כל נכס שבנק ישראל קונה תמורת שטרות כסף הוא גם מוכר תמורת קבלת שטרות כסף.