ישנם שני מקורות המספקים אופציות לשוק.

מקור 1   אופציות יד שניה – מתקבלות ממשקיעים שרכשו אופציה כלשהי והחליטו למכור אותה. כאשר משקיעים מוכרים אופציה יד שניה, כמות האופציות בשוק אינה משתנה. משתנה רק הבעלות על האופציה.

מקור 2   אופציות יד ראשונה. אופציות אלו מונפקות ע”י משקיעים הנקראים: “כותבי אופציות”. כותב אופציה למעשה מנפיק כתב התחייבות, מטעמו.

             בכתיבת Call – כתב ההתחייבות הוא למכור נכס בסיס במחיר המימוש.

             בכתיבת Put – כתב ההתחייבות הוא לקנות נכס בסיס במחיר המימוש.

תמורת ההתחייבות שכותב האופציה נוטל על עצמו, הוא מבקש פרמיה מתאימה. כל אחד יכול לכתוב אופציה. אין צורך ברישוי או ברישיון, כל שעליך לעשות הוא להרים טלפון לבנק או לברוקר שלך ולתת לו פקודה הכוללת את הפרטים הבאים:

 1. איזו אופציה אתה רוצה לכתוב.
 2.  כמות האופציות.
 3. מה הפרמיה שאתה מבקש עבורן.

הפקודה נשלחת מיד לבורסה לביצוע והיא “תחפש” את הקונה שלה. בדיוק באותה מתכונת שבה מוצעות למכירה מניות.

כאשר משקיעים כותבים אופציה יד ראשונה, כמות האופציות בשוק גדלה.

בטחונות – תנאי מוקדם לכתיבת אופציה

כפי שנראה בהמשך, כותבי האופציות חשופים לסיכונים שאין להם גבול. הבנקים או הברוקרים אחראים כלפי קונה האופציה למימוש ההתחייבות הנקובה באופציה. לאור זאת, הם לא יציעו למכירה את האופציה שאתה כותב, אם לא תעמיד להם בטחונות מספקים למילוי התחייבויותיך.

בד”כ סכום הבטחונות הנדרש בשלב א' הוא כזה שיאפשר לך לעמוד בהתחייבויותיך, גם אם מחיר נכס הבסיס משתנה בשיעור של 20% לרעתך. אם אומנם מחיר השוק נוטה לרעתך, הבנקים יזדרזו לבקש ממך בטחונות נוספים. אם אין בידך, הם יקנו על חשבונך מכספי הבטחונות אופציה זהה לזו שכתבת, וכפי שנראה בהמשך פעולה זו מקבעת (פחות או יותר) את ההפסד שנגרם.

כאשר משקיע כותב אופציה חדשה, אנו מכנים זאת בלשון מקצועית “פתיחת פוזיציה”.

אם כותב האופציה קונה בשוק את אותה אופציה שכתב, לדוגמא: הוא כתב ואח”כ קנה אופציית “יוני 100 C ב”, הדבר נחשב כאילו שביטל את האופציה המקורית שכתב שכן קניית האופציה מנטרלת את האופציה שכתב. ממניין האופציות הנסחרות בשוק, נגרעת איפוא אופציה אחת, למרות שבפועל, האופציה שכתב והאופציה שרכש ממשיכות להיסחר.

משחק סכום 0

למתכונת שבה צד א' מרוויח את כל מה שצד ב' מפסיד קוראים משחק סכום 0.

באופציות, כסף עובר רק בין כותבי האופציות לקוני האופציות (למעט עמלה למתווכים). כל סכום הפרמיה עובר מקונה האופציה לכותב האופציה, בעוד שהרווח מהאופציות עובר מכותב האופציה לקונה האופציה.

פרמיה
`->`
כותב האופציה                 קונה האופציה

רווח מהאופציה

 
הסיכון של כותבי האופציות

הסינון של כותבי האופציות הוא כמעט בלתי מוגבל. על כך נרחיב בהמשך.

 

מחירי הפרמיות

מחיר הפרמיות משתנה בהתאם לחוקי הביקוש וההיצע, כמו שמשתנה מחירו של כל מוצר.

בהמשך נרחיב את הדיבור על עקרונות התמחור של הפרמיה.

 

מימוש האופציות – חלופות הביצוע בפועל

במועד ב' (יום הפירעון), אם כדאי לך לממש את האופציה, עומדות בפניך 3 חלופות לכל סוג אופציה.

 

אופציית Call-חלופות הביצוע בפועל

 1. לקנות את נכס הבסיס ולהשאירו אצלך.
 2. לקבל את ההפרש בין מחיר השוק למחיר המימוש (סכום הרווח מהאופציה).
 3. למכור את האופציה לאדם אחר. 
  המחיר שתבקש יבטא את הרווח שאתה אמור לקבל על פי חלופה 2.

   

אופציית Put-חלופות הביצוע בפועל

כתיבת אופציה

 1.  למכור את נכס הבסיס (אם יש בידך נכס כזה).
 2. לקבל את סכום הרווח מהעיסקה.
 3.  למכור את האופציה לאדם אחר.