הנח והצג, בעזרת עקומת התמורה, כיצד משפיעה הורדת גיל הפרישה לגמלאות על אפשרויות הייצור של המשק. (בתשובתך התייחס לשינוי זה בלבד).
הנח כי המשק נמצא במצב המוצא בתעסוקה מלאה.
 
תשובה:
עקומת התמורה מציגה לנו את מגוון המוצרים והשירותים שהמדינה יכולה לייצר על ידי שימוש בכל גורמי הייצור הקיימים במדינה (עובדים, מכונות וכו'). לצורך הפשטות נניח, כי מיוצרים במשק רק שני סוגי מוצרים.
 
במצב המוצא: (תרשים 18) נתון כי המשק נמצא בתעסוקה מלאה – כלומר כל גורמי הייצור מנוצלים ולכן המשק נמצא על גבי עקומת התמורה, למשל בנקודה A.
 
כאשר מורידים את גיל הפרישה לגמלאות: יהיו במשק פחות עובדים כלומר יכולת היצור המקסימלית של המשק פוחתת.
עניין זה מתבטא ב”התכווצות” וירידה של עקומת התמורה ובשיווי המשקל החדש המשק יימצא על נקודה כלשהי על גבי עקומת התמורה החדשה (למשל נקודה B).
 
תרשים  18: