התאחדות התעשיינים מציעה לבטל את מס הקנייה על תמרוקים. הנח שההצעה תתקבל.

 1. הצג, בעזרת עקומות ביקוש והיצע, את שוק התמרוקים לפני ביטול המס ולאחר ביטולו.ציין את הגדלים של שלושת הסעיפים (1) – (3) שלפניך לפני ביטול המס ולאחר ביטולו.ציין את השינוי שחל בכל אחד מהם.
  מחיר לצרכן.
  מחיר ליצרן.
  הוצאות הצרכנים.
 2. הסבר והצג, בעזרת עקומות ביקוש והיצע של שוק העבודה בענף התמרוקים, כיצד ביטול מס  הקנייה על תמרוקים ישפיע על השכר ועל כמות המועסקים בענף זה.
 3. מס קנייה הוא אחד המיסים העקיפים. הסבר מהו מס עקיף, ותן דוגמה אחת נוספת למס עקיף.
תשובה:
 
סעיף א':
לפני ביטול מס הקנייה:  (תרשים 8)
שיווי המשקל בשוק התמרוקים נקבע על פי נקודת המפגש שבין ההיצע לביקוש. הביקוש לתמרוקים הוא `D_0` .
ההיצע של יצרני התמרוקים מושפע מקיומו של מס הקנייה. ללא מס קנייה ההיצע של יצרני התמרוקים  היה *`S` . מאחר וקיים מס קנייה, שנסמן את גודלו ב –`t` , אזי עקומת ההיצע עולה  (אנכית) בגודל `t` , כך שההיצע של היצרנים יהיה בסופו של דבר `S_0` (שים לב: `+ t ` *`S_0 = S`
לכן שיווי המשקל ייקבע במפגש בין `S_0` ל –`D_0`  בנקודה 0. הכמות הנמכרת היא `X_0` .
בנקודה זו קיים:
 1. המחיר לצרכן הוא `P_0` .
 2. המחיר ליצרן הוא *`P_0` . (היצרן אינו מקבל את כל המחיר שמשלם הצרכן, אלא את:  `t – P_0` ).
 3. הוצאות הצרכנים הם: `(X_0)*(P_0)` .
תרשים 8:
שוק התמרוקים לפני ביטול מס הקנייה
 
לאחר ביטול מס הקנייה:  (תרשים 9)
הביקוש לתמרוקים נותר ללא שינוי – `D_0`.` ` ההיצע של היצרנים יהיה *`S` בלבד.
שיווי המשקל יקבע במפגש שבין הביקוש להיצע והוא יהיה בנקודה 1. הכמות הנמכרת גדלה ל – `X_1`  בנקודה זו קיים:
 1. המחיר לצרכן ירד מ – `P_0` ל – `P_1` .
 2. המחיר ליצרן יעלה מ – *`P_0`  ל – `P_1` .
  (שים לב: מאחר וכעת אין מס קנייה אזי המחיר ליצרן = למחיר לצרכן).
 3. הוצאות הצרכנים יהיו `(P_1) * (X_1) `  
 
בכדי להשוות את הוצאות הצרכנים למצב המוצא יש לדעת את גמישות הביקוש:
 • אם גמישות הביקוש גדולה מ – 1 (כמות התמרוקים הנמכרת עולה בשיעור גדול יותר משיעור הקיטון במחיר), הוצאות הצרכנים יגדלו.
 • אם הגמישות שווה ל – 1 (כמות התמרוקים  עולה בשיעור השווה לשיעור הקיטון במחיר), הוצאות הצרכנים יישארו ללא שינוי.
 • אם הגמישות קטנה מ – 1  (כמות התמרוקים עולה בשיעור קטן יותר משיעור הקיטון במחיר), הוצאות הצרכנים יקטנו.
תרשים 9:
 תרשים 9
 
סעיף ב':
לפני ביטול מס הקנייה:  (תרשים 10)
הביקוש של יצרני התמרוקים לעובדים היה `D_0` . ההיצע של העובדים היה `S_0` ושיווי המשקל נקבע בנקודה 0, בה כמות העובדים שהועסקה היא `L_0` והשכר ששולם לכל עובד הוא `W_0` .
 
לאחר ביטול מס הקנייה:
מהסעיף הקודם ניתן להיווכח כי בעקבות ביטול מס הקנייה גדלה הכמות הנמכרת של התמרוקים.
לכן, היצרנים רוצים כעת להעסיק יותר עובדים בכדי שיוכלו לייצר יותר תמרוקים. עקב כך יגדל הביקוש לעובדים מ – `D_0` ל – `D_1` .
ההיצע של העובדים נותר ללא שינוי ונקודת שיווי המשקל החדשה תהיה נקודה 1.
לכן: כמות העובדים תעלה מ – `L_0`  ל – `L_1` ושכר העובדים יגדל מ – `W_0` ל – W_1.
 
תרשים 10:
שוק העבודה בענף התמרוקים
שוק העבודה בענף התמרוקים
סעיף ג':
מס עקיף: הינו מס המוטל על הוצאה כספית כלשהי, מי שלא קונה אינו משלם מס עקיף. דוגמאות נוספות למס עקיף הן: מס ערך מוסף (מע”מ), מכס, מס על סיגריות.