הנח כי תה ולימון הם מוצרים משלימים. בחורף גדל הביקוש לתה.

הצג והסבר, בעזרת עקומות ביקוש והיצע של שוק הלימונים, את ההשפעה של הגידול בביקוש לתה על הפדיון של מגדלי הלימונים.

 

תשובה:

אם שינוי בביקוש למוצר א' גורם לשינוי באותו כיוון בביקוש למוצר ב', אנו אומרים כי מוצרים א' ו – ב' הם “מוצרים משלימים”. במקרה שלנו: מאחר ונתון כי תה ולימון הם מוצרים משלימים, אזי גידול בביקוש לתה, גורם לגידול בביקוש ללימון (ולהיפך: קיטון בביקוש לתה יגרום לקיטון בביקוש ללימון).

כמו כל מוצר אחר, המחיר והכמות הנמכרת של הלימונים נקבעים על פי נקודת החיתוך בין עקומת הביקוש `(D_0)` לעקומת ההיצע `(S_0)` . פדיון מגדלי הלימונים הוא המכפלה של כמות הלימונים הנמכרת במחירם. לכן, במצב המוצא: המחיר הוא  `P_0` , הכמות הנמכרת היא `X_0 ` והפדיון הוא  `P_0*X_0` . (תרשים 31)

תרשים 31:

בחורף גדל הביקוש לתה ולכן יגדל גם הביקוש ללימונים. גידול בביקוש ללימונים מתבטא בעלייה של עקומת הביקוש  (עקומת הביקוש `D_ 0` תעלה ל – `D_1` ). (תרשים 32) שיווי המשקל החדש יהיה בנקודה 1 בה מחיר הלימונים יעלה ל –`P_1`  והכמות הנמכרת תגדל ל –`X_1` . עקב כך, ניתן לראות כי בעקבות הגידול בביקוש לתה – יגדל הפדיון של מגדלי הלימונים ויעמוד על `X_1* P_1`

 

תרשים 32:

תרשים 32