כפי שראינו בשני הפרקים הקודמים, באמצעות כל צמד אופציות call ו -put  באותו מידרג, ניתן לקנות בית (“אסטרטגיית קניית חוזה עתידי”) ולמכור בית (“אסטרטגיית מכירת חוזה עתידי”).

מטבע הדברים, מחיר הקניה = למחיר המכירה.

 

מחירו של חוזה סינתטי נוקב במחיר הבית במועד ב'. מחיר הקניה שווה למחיר המכירה.

ככל שזה נראה טריוויאלי, לא תמיד המסקנה ברורה לקורא המתחיל, על רקע הצורך בביצוע מספר פעולות.

מחיר החוזה הסינתטי משתנה בהתאם לשינויים בפרמיות המרכיבות אותו.