הגדרה

מחיר שיווי משקל הוא המחיר שנקבע למוצר בשוק חופשי. שוק חופשי הוא שוק שבו קיימים הרבה יצרנים מחד גיסא, והרבה צרכנים מאידך גיסא (במילים אחרות: עקומת ההיצע ועקומת הביקוש הן עקומות מצרפיות).

המחיר של מוצר כלשהו נקבע במקום שבו עקומת הביקוש למוצר כלשהו חותכת את עקומת ההיצע של אותו מוצר.

נקודת החיתוך נקראת: “נקודת שיווי משקל“.

תרשים 5.12 מציג את עקומות הביקוש וההיצע למכנסיים במדינה ב'.

המחיר לזוג מכנסיים בשוק יעמוד על 35 ש”ח (נקודה E) שהיא נקודת שיווי המשקל.

 

וההסבר 

רק במחיר הנקוב בנקודת שיווי המשקל (35 ש”ח), הכמות שהיצרנים מוכנים לייצר משתווה לכמות שהצרכנים מוכנים לקנות (בקיצור נוהגים לומר: הביקוש שווה להיצע).

בכל מחיר אחר קיים פער בין הביקוש להיצע.

לדוגמא:

במחיר 60 ש”ח היצרנים מוכנים לייצר 1000 זוגות מכנסיים (נקודה B), אך הצרכנים מעוניינים לקנות רק 300 זוגות מכנסיים (נקודה A). במחיר זה קיים עודף מכנסיים בכמות של 700 זוגות. ברור שהיצרנים לא ייצרו כמות של 1000 מכנסיים רק כדי לזרוק את חלקה לזבל. הם יקטינו את כמות הייצור של המכנסיים, במקביל לירידה במחיר, עד שלא יישארו עודפים. רק בנקודה E לא יישארו עודפים. 

מנגד, במחיר של 20 ש”ח לזוג מכנסיים, הצרכנים רוצים לקנות 900 זוגות מכנסיים (נקודה C) אך היצרנים מוכנים לייצר הרבה פחות – רק 300 זוגות (נקודה F). במחיר זה, קיים עודף ביקוש למכנסיים, שמשמעותו מחסור של 600 זוגות מכנסיים. המחסור גורם ל”ריצה” של צרכנים אחר המכנסיים, שאותו מנצלים היצרנים להעלאת מחירים. תהליך זה יימשך כל עוד יהיה עודף ביקוש. העודף יימחק בנקודה E.

ניתן לראות כי השם “נקודת שיווי משקל” הוא לא מקרי. רק במחיר ובכמות של נקודה זו, השוק נמצא במצב של מנוחה. אם מתבצעת הפרעה בשוק, לדוגמא – אחת העקומות זזה, שיווי המשקל מופר לתקופה מסוימת ומחיר וכמות המוצר משתנים לאורך זמן כתוצאה מהתנהגות צרכנים מחד גיסא ויצרנים מאידך גיסא, עד שבסופו של דבר, השוק מגיע לשיווי משקל חדש.