fbpx
מניה על הכוונת מניות אמריקאיות

FDX – FedEx Corporation

פדקס לוגו

תיאור החברה: 

הוקמה ב-1971. החברה הגדולה בעולם לשילוח מטענים. ברשותה כ-700 מטוסים.

נתונים ואינדיקטורים חשובים :

במילארדי $ (מעוגל). רווח למניה ב-$. שנת המאזן מתחילה ביוני.

(ג״ש) Q1-Q2
2020
2019201820172016
מכירות6970656050
רווח נקי0.60.54.63.01.8
רווח למניה3.9217117
מכפיל (p/e)
הון למאזן ב%2732
תשואת דיוידנד ב%
הון עצמי131819
שווי שוק
מניות אוצר998

גרף המניה: 5 שנים

fedex_chart

 גרף המניה  ממוצע 30 ימים  ממוצע 200 ימים

בעלי עניין

המחזיקים העיקריים הם: ונגארד, בלאקרוק וסטייט סטריט קורפ.

יו”ר ומנכ”ל:

 

נתונים מהרבעון שהסתיים ב- 11/19: 

המכירות הסתכמו ב-17.3 מיליארדי $, הרווח ב-0.36 מיליארדי $ והרווח למניה ב-2.1 $. דהיינו קיטון של 3% במכירות, קיטון של 41% ברווח וקיטון של 40% ברווח למניה, לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

החברה לא מציגה נתונים לגבי הרווח לשנה כולה.

המלצות אנליסטים:

מחיר יעד (ממוצע) $170

המלצת העורך :

תשואת_שוק-1

לאור הטלת מכסים בסין והפסקת הקשר עם אמאזון נרשמה ירידה ברווחיות. החברה מתארגנת למציאות חדשה.

 

אין באמור להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רשיון עפ״י דין שמתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם. כותבי סקירה זאת עשויים להחזיק או למכור נכסים פיננסים של החברה הנסקרת, ועשוי להיות לכותבים עניין בחברות המוזכרות.

error_message4