חברות

מודעה פלוס 500

מניה על הכוונת מניות אמריקאיות

KR – The Kroger Co

thekroger_co_logo

תיאור החברה

נוסדה ב-1883. רשת קמעונאות מהגדולות בארצות הברית.

נתונים ואינדיקטורים חשובים

במילארדי $ (מעוגל). רווח למניה ב-$. (שנת המאזן מתחילה במרץ)

2020 Q1 2019 2018 2017 2016
מכירות 42 122 123 115 110
רווח נקי 1.2 1.7 1.9 2.0 2.0
רווח למניה 1.2 2.0 2.1 2.1 2.1
מכפיל (P/E)ץ¹ 9-11
הון למאזן ב% 20 20 18 20
תשואת דיוידנד ב% 2.2 1.8 1.8 1.2
הון עצמי 9 9 8 7 7
שווי שוק 18 22 24 32
סה״כ נכסים 47 45
מניות אוצר 17 17 17 א.נ. א.נ.

מכפיל (P/E)ץ¹ עתידי : 9-10

גרף מניה 5 שנים

KR – graph (2)

 גרף המניה    ממוצע 200 ימים     ממוצע 30 ימים

בעלי עניין

Slide1

המחזיקים העיקריים הם: ונגארד, בלאקרוק וסטייט סטריט קורפ.

יו”ר ומנכ”ל: רודני מקמולן (W. Rodney McMullen)

נתונים מהרבעון שהסתיים ב-4/20: 

המכירות הסתכמו ב-42 מיליארדי $, הרווח ב-1.2 מיליארדי $ והרווח למניה ב-1.2 $. דהיינו גידול של 11% במכירות, גידול של 56% ברווח וגידול של 59% ברווח למניה, לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

המלצות אנליסטים:

מחיר יעד (ממוצע) $30

המלצת העורך :

תשואת_יתר-1

אין באמור להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רשיון עפ״י דין שמתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם. כותבי סקירה זאת עשויים להחזיק או למכור נכסים פיננסים של החברה הנסקרת, ועשוי להיות לכותבים עניין בחברות המוזכרות.

error_message4