מודעה פלוס 500

מניה על הכוונת

KR – The Kroger Co

thekroger_co_logo

תיאור החברה

נוסדה ב-1883. רשת קמעונאות מהגדולות בארצות הברית.

נתונים ואינדיקטורים חשובים

במילארדי $ (מעוגל). רווח למניה ב-$.

(ג"ש)1H19 2018 2017 2016
מכירות 130 123 115 110
רווח נקי 2 1.9 2.0 2.0
רווח למניה 2.5 2.1 2.1 2.1
מכפיל (P/E)ץ¹ 9-11
הון למאזן ב% 19 19 18 20
תשואת דיוידנד ב% 2.2 1.8 1.8 1.2
הון עצמי 8.5 6.9 6.7 6.8
שווי שוק 18 22 24 32

מכפיל (P/E)ץ¹ עתידי : 9-10

גרף מניה 5 שנים

KR – graph (2)

 גרף המניה    ממוצע 200 ימים     ממוצע 30 ימים

בעלי עניין

Slide1

המחזיקים העיקריים הם: ונגארד, בלאקרוק וסטייט סטריט קורפ.

יו"ר ומנכ"ל: רודני מקמולן (W. Rodney McMullen)

נתונים מהרבעון שהסתיים ב-5/19: 

המכירות הסתכמו ב-37.2 מיליארדי $, הרווח ב-772 מיליוני $ והרווח למניה ב-0.72 $. דהיינו קיטון של 0.7% במכירות, קיטון של 61% ברווח וקיטון של 1% ברווח למניה, לעומת התקופה המקבילה אשתקד. הסיבה לירידה ברווח היא ,תשלום חוב בגובה 1.7 מיליארדי $, כחלק מהחלטת הדירקטוריון, להקטנת החוב.

המלצות אנליסטים:

מחיר יעד (ממוצע) $27

המלצת העורך :

תשואת_יתר-1

אין באמור להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רשיון עפ״י דין שמתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם. כותבי סקירה זאת עשויים להחזיק או למכור נכסים פיננסים של החברה הנסקרת, ועשוי להיות לכותבים עניין בחברות המוזכרות.

תגיות
error_message4