fbpx

מודעה פלוס 500

מניה על הכוונת מניות אמריקאיות

KR – The Kroger Co

thekroger_co_logo

תיאור החברה

נוסדה ב-1883. רשת קמעונאות מהגדולות בארצות הברית.

נתונים ואינדיקטורים חשובים

במילארדי $ (מעוגל). רווח למניה ב-$. (שנת המאזן מתחילה במרץ)

(ג”ש)  Q1-Q3 2019201820172016
מכירות124123115110
רווח נקי1.81.92.02.0
רווח למניה2.22.12.12.1
מכפיל (P/E)ץ¹9-11
הון למאזן ב%20201820
תשואת דיוידנד ב%2.21.81.81.2
הון עצמי9877
שווי שוק18222432
מניות אוצר1717א.נ.א.נ.

מכפיל (P/E)ץ¹ עתידי : 9-10

גרף מניה 5 שנים

KR – graph (2)

 גרף המניה    ממוצע 200 ימים     ממוצע 30 ימים

בעלי עניין

Slide1

המחזיקים העיקריים הם: ונגארד, בלאקרוק וסטייט סטריט קורפ.

יו”ר ומנכ”ל: רודני מקמולן (W. Rodney McMullen)

נתונים מהרבעון שהסתיים ב-11/19 (רבעון שלישי): 

המכירות הסתכמו ב-28 מיליארדי $, הרווח ב-0.3 מיליארדי $ והרווח למניה ב-0.32 $. דהיינו יציבות במכירות, קיטון של 18% ברווח וקיטון של 18% ברווח למניה, לעומת התקופה המקבילה אשתקד. הסיבה לירידה ברווח היא ,תשלום חוב בגובה 1.7 מיליארדי $, כחלק מהחלטת הדירקטוריון, להקטנת החוב.

המלצות אנליסטים:

מחיר יעד (ממוצע) $30

המלצת העורך :

תשואת_יתר-1

אין באמור להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רשיון עפ״י דין שמתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם. כותבי סקירה זאת עשויים להחזיק או למכור נכסים פיננסים של החברה הנסקרת, ועשוי להיות לכותבים עניין בחברות המוזכרות.

error_message4