בחודש אפריל 1994 החלה הבורסה לני”ע בת”א לקיים מסחר באופציות על הדולר. בשנת 2001 החלו להיסחר גם אופציות על האירו.

הנתונים של אופציות שקל-דולר

בדומה לאופציות על הבתים כל אופציית שקל-דולר כוללת 4 נתונים ידועים מראש:

  1. נכס בסיס – 10,000$ (=K10$).
  2. סוג האופציה – Call או Put.
  3. מחיר מימוש – סכום קבוע אותו עליך לשלם אם בחרת לממש את האופציה.
  4. מועד הפקיעה.

מי שמחזיק באופציית call זכאי לרכוש K10$ במחיר מימוש.

מי שמחזיק באופציית Put זכאי למכור K10$ במחיר המימוש.

השם המלא של האופציה

שם האופציה כולל את כל ארבעת הנתונים שלה בסדר לעיל, לדוגמא:

29/6/00, K40 ש”ח, K10$, CALL

את שם האופציה קוראים משמאל לימין.

השם במערכת המסחר

 

במערכת המסחר של הבורסה שם האופציה נראה כך: דלרC0400.0M706

הסבר לקיצורים:

  1. נכס הבסיס – היות והוא תמיד K10$ מסתפקים בסימן דלר (ארו- באם מדובר באופציה הצמודה לאירו).
  2. סוג האופציה – C או P.
  3. מחיר המימוש – מוצג שער דולר כלשהו (באגורות). בדוגמא שלנו 400 אג'. כדי לקבל את מחיר המימוש נכפול את שער הדולר הנקוב ב-K10$ (בדוגמא שלנו: 40,000 ש”ח = 10,000$  *400 אג' ).
  4. האות M  והאות W מציינות האם מדובר באופציה שאורך חחיה הוא שבוע (W) או האם מדובר באופציות חודשיות (M).
  5. מועד הפקיעה – האופציות בבורסת ת”א פוקעות תמיד ביום ד' האחרון של החודש הנקוב. הספרות שמימין לאופציה מציינות את חודש ושנת הפקיעה כאשר הסיפרה הראשנוה מציינת את שנת הפקיעה ושתי הספרות האחרונות את חודש הפקיעה. שנת הפקיעה מצויינת בספרה אחת מכיוון שאין אופציה שאורך חייה ארוך משנה ולכן אם מצויין המספר 7 האופציה תפקע בשנת 2017. במקרה שלנו המספר הינו 706 כלומר האופציה תפקע בחודש יוני של שנת 2017.

 מחיר השוק של נכס הבסיס

המחיר נקוב בשקלים והוא מתקבל מהמכפלה של השער היציג הידוע ב – K10$. מחיר השוק משתנה בהתאם לשינויים בשער הדולר היציג.