בחודש אפריל 1994 החלה הבורסה לני”ע בת”א לסחור באופציות על שער הדולר. בנובמבר 2001 הצטרפו אופציות גם על שער האירו.

הרעיון ומתכונת המסחר באופציות המט”ח תואמים למסחר באופציות המעו”ף.

 הנתונים של אופציית שקל-דולר/ שקל-אירו

כל אופציה (בדומה לאופציית מעו”ף) כוללת 4 נתונים ידועים מראש והם:

 1. נכס הבסיס – $10,000/ אירו.
 2. סוג האופציה – (P (Put או (C (Call.
 3. מחיר מימוש – סכום קבוע הנקוב על גבי האופציה (בצורה מקוצרת), אותו עליך לשלם אם בחרת לממש את האופציה.
 4. מועד הפקיעה.

בהסברים שנביא בהמשך נתייחס לאופציות שקל דולר בלבד. באופציות שקל אירו ההסבר זהה והפרמטר היחיד שמשתנה הוא נכס הבסיס וניתן להחליף את המילה דולר במילה אירו.

השם המקוצר של האופציה:

דלר C0352.5M706

הסבר לקיצור: 
נכס הבסיס – מסומן בשלושת האותיות “דלר” עבור שער הדולר ו”ארו” עבור שער האירו.
סוג האופציה – P או C.
מחיר מימוש – שער $/אירו לפקיעה, במקרה שלנו שער חליפין של 3.525 ש”ח לדולר. אורך חיי האופציה – שבועית W או חודשית M. בדוגמא הנ”ל מדובר באופציה חודשית.
מועד הפקיעה – יוני (06) 2017 (7). אופציות שקל-דולר פוקעות תמיד ביום ה' האחרון של כל חודש.

הערה: אופציות שקל/מט”ח נסחרות כל יום בבורסה בת”א ומחירן נקבע ע”פ כללי הביקוש וההיצע. לכן ניתן לקנות ולמכור בכל יום בו נערך מסחר (אין חובה להחזיק באופציה עד למועד המימוש).

 1. מחיר נכס הבסיס – מחיר נכס הבסיס בכל עת מתקבל ע”י הכפלת שער הדולר האחרון הידוע ב- $10,000. לדוגמא אם שער הדולר הוא 4.24 ש”ח/$, אזי מחיר נכס הבסיס הוא 42,400 ש”ח. בעוד מחירי ניירות ערך בבורסה נקובים באגורות הרי שמחירי אופציות ונגזרים נקובים תמיד בשקלים. 
 2. מחיר המימוש – מחיר המימוש מתקבל כמכפלה של שער הדולר הנקוב על גבי האופציה ב- $10,000. לדוגמא, אם על גבי האופציה נקוב מחיר מימוש של 4.2 (ש”ח/$), מחיר המימוש ביום פקיעת האופציה יהיה 42,000 ש”ח.

שימושים באופציות שקל-דולר

נמחיש זאת בדוגמא הבאה:

 1. נניח שביום 1.6.16 שער הדולר עומד על 4.20 ש”ח.
 2. באותו יום היה בידינו סכום כסף של 42,000 ש”ח שהוא שווה ערך ל- $10,000.
 3.  סכום הכסף מופקד בפיקדון שקלי בבנק ומניב ריבית של 1% כל חודש.
 4. ב – 31.12.16 אנו זקוקים ל-$10,000 ולפיכך חשוב לנו לשמור על ערך כספנו במונחים דולריים. 

   לשם כך אנו רוכשים אופציית דלר C0420.0M712 שמחירה, לדוגמא, 500 ש”ח. אם יהיה פיחות עד ה – 31.12.16. ושער הדולר יגיע ל- 4.50 ש”ח יהיה בידנו באותו מועד 47,020 ש”ח שהם $10,449 שנובעים מהמקורות הבאים: 

  1. פיקדון שקלי (הקרן) –              42,000 ש”ח
  2. ריבית שצברנו ב-6 חודשים –    2,520 ש”ח (1% לחודש סה”כ 6% מ-42,000 ש”ח
  3. רווחים מהאופציה –                3,000 ש”ח (הסבר להלן)
  4. פחות מחיר האופציה –            (500-) ש”ח                                                     

    סה”כ:                                       47,020 ש”ח

במקרה זה שמרנו על הערך הדולרי של כספנו ובנוסף קיבלנו עליו ריבית (כלומר הרווחנו במונחים דולריים).
כמובן שאם שער הדולר היה יורד או נשאר על 4.20 ש”ח היינו מפסידים (יש לזכור ששילמנו 500 ש”ח עבור האופציה).

חישוב הרווח מהאופציה בדוגמא:

מחיר נכס הבסיס ביום הפקיעה       45,000 ש”ח
מחיר המימוש                               42,000 ש”ח –
                                                  3,000  ש”ח

 

הסבר שונה של הרווח מאופציה ואפשרויות הרווח וההפסד

נתייחס לדוגמא הקודמת: רכישת אופציה C0420.0M712, תמורת 500 ש”ח.

האופציה מקנה לנו את הזכות לקנות $10,000 במחיר של 4.20 ש”ח לדולר.

דרך נוספת היא לבדוק כמה עולה לנו הזכות לקנות דולר אחד.

יוצא איפוא שאנו משלמים 5 אג' תמורת הזכות לרכישת דולר אחד ב- 4.20 ש”ח.

בדוגמא זו אם נממש את האופציה יעלה לנו בפועל כל דולר 4.25 ש”ח (מחיר המימוש 4.20 ש”ח + 5 אג' מחיר האופציה ל – ו דולר).

ישנן 3 אפשרויות:

 1. אם שער הדולר במועד הפקיעה יעלה על 4.25 ש”ח לדולר, ירוויח רוכש האופציה.
 2. אם שער הדולר במועד הפקיעה יהיה נמוך מ- 4.20 ש”ח לדולר, לא תמומש האופציה ורוכש האופציה יפסיד את כל השקעתו באופציה (500 ש”ח).
 3. אם שער הדולר במועד הפקיעה יהיה בין 4.20 ל- 4.25 ש”ח לדולר, תמומש האופציה, ורוכש האופציה יפסיד חלק מהשקעתו.

בדוגמא שער הדולר במועד הפקיעה עמד על 4.50 ש”ח לדולר. לכן, הרווח לכל דולר יהיה 0.25 ש”ח (4.50-4.25), והרווח הכולל מהאופציה יסתכם ב – 2,500 ש”ח ($10,000 · 0.25 ש”ח לדולר).

אופציות על מדד הבנקים
המסחר באופציות על מדד הבנקים זהה בעקרונותיו למסחר באופציות על מדד המעו”ף והשוני העיקרי הוא במדד עליו נסחרת האופציה.
במקרה שלנו את מדד המעו”ף יחליף מדד מניות הבנקים הכולל את חמשת הבנקים ששווי השוק שלהם הוא הגבוה ביותר מבין הבנקים הנסחרים (נכון ליולי 2013 מורכב המדד ממניות הבנקים: פועלים, לאומי, מזרחי,דיסקונט והבנק הבינלאומי).

גם במקרה זה נכס הבסיס הוא מדד הבנקים* 100 ש”ח

אופציות על מניות
גם המסחר באופציות על מניות דומה בעקרונותיו למסחר באופציות על מדד המעו”ף. במקרה של אופציות על מניות, יחידת הבסיס עליה סוחרים שונה ממניה למניה. לדוגמא: במקרה של בנק הפועלים יחידת המסחר היא 1,000 מניות ואלו במקרה של בנק דיסקונט יחידת המסחר היא 2,000 מניות.

אופציות על אג”ח ממשלתי שקלי
במקרה של אופציות על אג”ח ממשלתי יחידת הבסיס היא 100,000 יחידות מדד. האופציה היא על מדד האג”ח הממשלתי השקלי.