כל אופציה (גם Call וגם Put) מאופיינת ב – 4 נתונים ידועים מראש הנקובים בה, לפי הפירוט הבא:

איור 1 – דוגמא לנתוני אופציית Call

  1. נכס הבסיס: בדוגמא שלנו נכס הבסיס הוא בית בעיר נופש.
  2. סוג אופציה: Call.
  3. מחיר מימוש: זהו המחיר שהמחזיק באופציה ישלם עבור הבית, אם יחליט לממש את האופציה. בדוגמא שלנו הוא ישלם עבור הבית K100$. מחיר המימוש הוא מחיר קבוע, ידוע מראש שאינו מושפע ממחיר השוק.
  4. מועד הפקיעה: לכל אופציה יש אורך חיים מוגבל. מועד הפקיעה נוקב ביום האחרון של חייה. לאחר מכן היא חסרת כל ערך. אורך חיי האופציה משתנה מבורסה לבורסה. בד”כ אורך החיים שלה הוא פחות משנה. בישראל ישנן אופציות בעלות אורך חיים של 3 חודשים ו – 6 חודשים. (יפורט בהמשך).

 

תקופת מימוש האופציה

ישנה אבחנה בין שתי שיטות:
  1. השיטה האמריקאית – מימוש האופציה יכול להיעשות כל יום עד למועד הפקיעה.
  2. השיטה האירופאית – מימוש האופציה יכול להיעשות רק ביום הפקיעה.
בישראל נהוגה השיטה האירופאית.