כזכור אופציית Put היא אופציה למכירת נכס בסיס. לדוגמא אופציה למכירת בית.

 

איור 2 – דוגמא לנתוני אופציית Put

ההסבר ל – 4 הנתונים זהה להסבר לגבי אופציית ה – call לעיל.