אסטרטגיה

אסטרטגיה בתחום האופציה היא תיק השקעות כלשהו שמרכיביו הם אופציות. חלק מהאסטרטגיות כוללות גם “נכס בסיס”.
אסטרטגיה פשוטה כוללת אופציה אחת, למשל אופציית Call. 
אסטרטגיה מורכבת כוללת מספר אופציות (בחלקן אופציות שקנינו ובחלקן אופציות שכתבנו) בתוספת נכס בסיס.
במרבית האסטרטגיות, פוקעות האופציות באותו מועד, והאסטרטגיה מגיעה לסיומה.
ישנן מספר אסטרטגיות קלאסיות השכיחות במיוחד בקרב המשקיעים.

מגמת השוק

“מגמת השוק” היא מגמת מחיר “נכס הבסיס”. אם “נכס הבסיס” הוא בית, מגמת השוק היא: מגמת מחירי הבתים.

את מרבית האסטרטגיות ניתן למיין לשלוש קטגוריות:

  1. אסטרטגיות המתאימות לשוק עולה.
  2. אסטרטגיות המתאימות לשוק יורד.      
  3. אסטרטגיות המתאימות לשוק יציב.

כל אחת מהאסטרטגיות הנ”ל אמורה להעניק לנו רווח, אם הערכתנו לגבי מגמת השוק תתממש (“הצלחה” בהערכה). “כישלון” בהערכה יסב לנו הפסד.
במסגרת כל אחת מהאסטרטגיות אנו יכולים לווסת בין רמת הרווח שנפיק ב”הצלחה”, לרמת ההפסד במקרה של “כישלון”.
ככל שנסתפק ברווח קטן יותר במקרה של “הצלחה”, נספוג הפסד קטן יותר במקרה של “כישלון”.
חלק מהאסטרטגיות משמשות כתחליף לקנייה או מכירה של “נכס בסיס”. בספר זה נתאר שתי אסטרטגיות כאלה.
הקורא המעונין להרחיב את ידיעותיו באסטרטגיות קלאסיות מופנה לספרנו “אסטרטגיות מעו”ף למתחילים”.
השימוש במונח אסטרטגיה בהמשך מתייחס רק לאסטרטגיות בתחום האופציות.