כללי

לבנקים המסחריים נועדו שני תפקידים מרכזיים:

  1. תיווך בכספים – מפגש בין בעלי כסף למבקשי הלוואות
  2. הפעלת מערכת לתשלומי צ'קים ותשלומים בכרטיסי אשראי, באמצעות חשבונות עו”ש

תיווך בכספים

לדוגמא:

למר אברהמי יש 100,000 ש”ח פנויים. הבנק לווה ממר אברהמי 100,000 ש”ח ומלווה אותם לחברת המרהט.
תמורת השימוש בכסף משלמת חברת המרהט לבנק ריבית בשיעור של 10% (10,000 ש”ח לשנה) ומנגד הבנק משלם למר אברהמי ריבית בשיעור של 6% (6,000 ש”ח לשנה).
בידי הבנק  נשארים 4,000 ש”ח. חלקם מיועדים לכיסוי הוצאות וחלקם הוא רווח.
המלווים יקבלו בד”כ ריבית נמוכה יותר מזו שהבנק גובה מהלווים. מההפרש הבנק חי.

הפעלת מערכת לתשלומי צ'קים באמצעות חשבונות עו”ש

מרבית הציבור מקבל מדי חודש משכורת. את רובה הוא מפקיד בבנק במסגרת חשבון הנקרא “חשבון עובר ושב” או בקיצור “חשבון עו”ש“.
את יתרת המשכורת הוא מחזיק בשטרות ומטבעות המונחים בארנקו.
כאשר אדם רוצה לקנות מוצר כלשהו, בחלק מהמקרים הוא משלם בצ'ק או בכרטיס אשראי ואינו נזקק למזומנים.

 

המשמעות של הפקדת כסף בחשבון עו”ש (עובר ושב)

כאשר אנו מפקידים כסף בחשבון עו”ש אנו למעשה מלווים כסף לבנק. הכסף שלנו מגיע לקופת הבנק. במקביל הבנק מנהל דו”ח מעקב שנקרא: חשבון עובר ושב לגבי כל מי שמפקיד אצלו כסף.
הדו”ח של מר אברהמי נקרא: אברהמי – חשבון עובר ושב, או בקיצור: אברהמי – חשבון עו”ש.
בדו”ח נרשמות כל הפקדות הכספים של אברהמי מחד ומשיכות הכספים מאידך, ולצידן היתרה. באיור 7.1 מוצג חשבון העו”ש של אברהמי.
באיורים בהמשך הפרק, קופת הבנק מוצגת בצורת כספת.

איור 7.1

חשבון העו”ש של אברהמי

אברהמי – חשבון עו״ש (ש״ח)
תאריך הפקדה משיכה יתרה

כאשר היתרה חיובית אנו אומרים שאברהמי ביתרת זכות. למעשה הבנק חייב לאברהמי את סכום היתרה (או במילים אחרות: לאברהמי זכות לקבל מהבנק את סכום היתרה).

כאשר היתרה היא שלילית אנו אומרים שאברהמי ביתרת חובה. למעשה אברהמי חייב לבנק את סכום היתרה. כאשר הסכום ביתרת חובה, אנו מסמנים לצידו את הסימן: – (מינוס), או ח' (קיצור של המילה חובה), למשל:
ח' 500 ש”ח  
או
500 – ש”ח.

כאשר אברהמי מפקיד ב- 1.1.2012 1,000 ש”ח בחשבון עו”ש בבנק, תמונת המצב מוצגת באיור 7.2.

איור

                         

אם אברהמי מבקש מהבנק ב- 15.1.12 500 ש”ח (או ימשוך בכספומט סכום זה), תמונת המצב מוצגת באיור 7.3.

 

המשמעות שח הפקדת כסף בחשבון העו״ש

אם אברהמי יקנה ב- 100 ש”ח מכנסיים, וישלם בצ'ק לפקודת “מכנסי לוי” המשמעות היא שאברהמי מבקש להעביר מחשבונו בבנק לטובת “מכנסי לוי” סך של 100 ש”ח.

הצ'ק מוצג באיור 7.4.

המשמעות של הפקדת צ׳יק בעו״ש

 

מקופת הבנק יצאו 100 ש”ח (למכנסי לוי) ובמקביל יתרת הסכום של אברהמי בחשבון העו”ש שלו תקטן ב- 100 ש”ח.  תמונת המצב מוצגת באיור 7.5.

 המשמעות של הפקדת צ׳יק בעו״ש                           

אם בהמשך (1.3.02) אברהמי יקנה מחברת “המרהט” שולחן ב- 1,000 ש”ח וישלם בצ'ק, מקופת הבנק יצאו 1,000 ש”ח, ואז כבר אברהמי יהיה חייב לבנק 600 ש”ח.

תמונת המצב מוצגת באיור 7.6.

 

     המשמעות של הפקדת צ׳יק בעו״ש                   

למצב שבו אנו חייבים לבנק כסף קוראים “אוברדרפט” או “משיכת יתר”.