בסיס הכסף הוא מונח פשוט אבל חשוב.

בסיס הכסף = סה”כ שווי שטרות הכסף שיש במדינה.

בדרך כלל, השטרות נמצאים בחלקם בידי הציבור ובחלקם בקופות הבנקים (אין שטרות במקום אחר). כאשר הציבור מחליט להפקיד את כל כספו בחשבונות עו”ש, כל שטרות הכסף נמצאים בקופות הבנק.

כאשר הציבור מחליט להחזיק את כל כספו במזומן, כל שטרות הכסף נמצאים בידיו, ובקופות הבנק אין מאומה.

ניתן לזכור את המונח במתכונת של נוסחה:

בסיס הכסף = שטרות בידי הציבור + שטרות בקופת הבנק