גידול בהיקף חשבונות עו”ש מאפשר גידול בכמות הכסף. כדי לעקוב אחר התהליך נחזור לדוגמא של מדינה א',מצב II (התושבים מחזיקים 50% במזומן). נניח שהבנק הגיע ליחס הרזרבה המינימלי, שעומד על ¼. במצב זה, הבנק לא יכול עוד להעניק הלוואות.

והנה, תושב בשם משה קיבל מקרובו בחו”ל מתנה בסך 8,000 ש”ח. כמנהג המקום, משה משאיר 4,000 ש”ח בידיו, ומפקיד 4,000 ש”ח בחשבון העו”ש שלו.

תמונת המצב לאחר הפקדת הכסף של משה בבנק מוצגת באיור 7.16.

תמונת המצב מתייחסת רק להתפתחויות הכספיות הנובעות מהמתנה שקיבל משה. כל שאר הנתונים הכספיים שהיו לפני שמשה קיבל את המתנה אינם משתנים, והם:

  1. סה”כ יתרת העו”ש של הציבור: 4,000 ש”ח
  2. סה”כ המזומן שבידי הציבור: 4,000 ש”ח
  3. סה”כ שטרות הכסף בקופת הבנק: 4,000 ש”ח

המתנה שקיבל משה מגדילה את כמות הכסף במשק ב- 8,000 ש”ח. כפי שנראה מיד, בעקבות ההלוואות שהבנק יעניק לציבור, כמות הכסף במדינה א' תמשיך ותגדל. 

הלוואה ראשונה

עולה חדשה בשם אולגה מעוניינת להקים מפעל רהיטים, ומבקשת הלוואה של 1,000 ש”ח. הבנק נענה לבקשתה, ומעביר לה 1,000 ש”ח במזומן.
גברת אולגה, כמנהג המקום, משאירה בידיה 500 ש”ח, ובמקביל מפקידה בחשבון העו”ש שלה 500 ש”ח.

תמונת המצב בשלב זה מוצגת באיור 7.17.

יחס הרזרבה בפועל

בקופת הבנק נשארו 3,500 ש”ח (1,000 ש”ח יצאו ו- 500 ש”ח חזרו)
כמות הכסף במדינה גדלה ב- 1,000 ש”ח.
יחס הרזרבה בפועל, עומד על `0.78= (3,500NIS)/(4,500NIS)`
כלומר הבנק מחזיק 78 אגורות על כל 1 ש”ח בפיקדון עו”ש.
הבנק רשאי להמשיך להלוות.

 

הלוואה שניה

עולה חדשה נוספת בשם זרובבלה, מעוניינת להקים מפעל למכנסיים ומבקשת הלוואה של 3,000 ש”ח. הבנק נעתר לבקשה, וזרובבלה, כמנהג המקום, מחזיקה 1,500 ש”ח במזומן, ואת היתרה מפקידה בחשבון עו”ש.

תמונת המצב בשלב זה מוצגת באיור 7.18.

הלוואה שניה איור 718

בקופת הבנק נשארו 2,000 ש”ח. 
כמות הכסף במדינה גדלה בעוד 3,000 ש”ח.
יחס הרזרבה בפועל עומד על ` 1/3=(2,000NIS)/(6,000NIS)`
לאור זאת הבנק רשאי להמשיך להלוות.

הלוואה שלישית

עולה חדשה נוספת, בשם סווטלנה, מבקשת להקים מפעל לחמוצים. היא מבקשת ומקבלת הלוואה בסך 800 ש”ח. תמונת המצב בשלב זה מוצגת באיור 7.19.

הלוואה שלישית איור 719

בקופת הבנק נשארו 1,600 ש”ח.
כמות הכסף במדינה גדלה בעוד 800 ש”ח.
יחס הרזרבה עומד על  `1/4 = (1,600NIS)/(6,400NIS)`
בשלב זה הבנק אינו יכול להמשיך להלוות.

 

התוצאה הסופית

הלוואה בסך 8,000 ש”ח, כמתנה למשה מחו”ל, הגדילה את כמות הכסף במדינה בעוד 12,800 ש”ח.

הגידול נרשם אצל 4 אנשים כדלקמן:

 

סה”כ גידול בכמות הכסף

מזה: במזומן

חשבונות עו”ש

משה

8,000    ש”ח

4,000 ש”ח

4,000 ש”ח

אולגה

1,000    ש”ח

500   ש”ח

500   ש”ח

זרובבלה

3,000    ש”ח

1,500 ש”ח

1,500 ש”ח

סווטלנה

800      ש”ח

400   ש”ח

400   ש”ח

סה”כ

12,800 ש”ח

6,400 ש”ח

6,400 ש”