התייחסות לסטטוס בעבודה של העובדים

כעת פנה הסטודנט לחקור את הסטטוס בעבודה. סעיף זה שונה מהסעיפים הקודמים כיוון שכאן יש משמעות לסדר בין הערכים: הדרג הזוטר הוא הנמוך ביותר, אחריו בא הדרג הבינוני ואחריו הדרג הבכיר, שהוא הדרג הגבוה ביותר. בגלל המשמעות שיש לסדר, נבנה את טבלת השכיחויות, כך  שהערכים של משתנה הסטטוס בעבודה יופיעו לפי הסדר שלהם, בד”כ מהנמוך לגבוה.

 

הערך

(סטטוס בעבודה)

השכיחות

השכיחות היחסית (מעוגל)

דרג זוטר

17

57%

דרג בינוני

8

27%

דרג גבוה (בכיר)

5

16%

סה”כ

30

100%

 

מכיוון שיש חשיבות לסדר נוכל לסדר את ערכי המשתנה על הציר האופקי לפי הסדר שלהם ולהתוות


בדיאגרמת עמודות מופיעים על הציר האופקי הערכים כשהם מסודרים לפי הסדר מהנמוך לגבוה. הציר האנכי הוא ציר השכיחות, לכל ערך שעל הציר האופקי תתאים עמודה שהגובה שלה יהיה השכיחות של הערך. למשל, העמודה המייצגת את הדרג הזוטר היא בגובה 17, כיוון שיש 17 עובדים בדרג זוטר.

 

אפשר להציג את דיאגרמת העמודות לפי השכיחות היחסית. התמונה שתתקבל תהיה זהה, רק הערכים שעל הציר האנכי יהיו שונים וייצגו את השכיחות היחסית באחוזים. 

 

הצגה משותפת של המין והסטטוס בעבודה

כשם שהצגנו קודם לכן טבלה משולבת והצגה גרפית משולבת של סעיף המין עם סעיף המצב המשפחתי, נציג גם כאן טבלה משולבת של סעיף הסטטוס בעבודה עם סעיף המין.

הערך

(סטטוס בעבודה)

השכיחות

גברים

נשים

סך הכל

דרג זוטר

4

13

17

דרג בינוני

2

6

8

דרג גבוה

2

3

5

סה”כ

8

22

30

 

ונוכל להציג דיאגרמת עמודות לסטטוס בעבודה עם הפרדה לנשים וגברים בשני אופנים.

 

אפשר להציג את העמודות זו ליד זו ולראות טוב יותר את ההפרש ביניהן:

דיאגרמת עמודות

אפשר להציג את העמודות זו על גבי זו ולראות טוב יותר את הסכום שלהן:

דיאגרמת עמודות