הגדרה

“הבנק המרכזי” הוא בעל הבית של שטרות הכסף במדינה.
את שטרות הכסף שבידינו הנפיק בנק ישראל, שהוא הגוף היחיד המוסמך על פי החוק להנפיק שטרות כסף. שטרות כסף כוללים גם מטבעות.

 

מגבלות על היקף הנפקת שטרות הכסף

לכאורה, בנק ישראל הוא מכונת כסף. אך לצערו הוא מוגבל מאד בכמות השטרות שהוא יכול להנפיק. בנק ישראל יכול להנפיק שטרות כסף רק בתמורה לרכישה של רשימת נכסים מצומצמת. 
נתייחס כאן רק לנכס אחד כזה, והוא: מטבע חוץ, לדוגמא: דולרים.

 

שטרות כסף הם רכוש או התחייבות ?

לפני שנסביר נציין 2 עובדות:

  1. שטרות כסף הם רכוש לגבי כל אחד מאיתנו, ואנו רוצים ומקווים שנזכה לקבל ממנו כמה שיותר.
  2. היחיד שלגביו שטרות הכסף הן התחייבות הוא בנק ישראל. אך אל תדאגו לו, הוא לא פראייר.

 

בנק ישראל מנפיק שטרות כסף תמורת דולרים

כאשר תייר מגיע לישראל ורוצה להחליף 1000$, הוא ניגש לבנק ישראל, מוסר לו 1000$ ומקבל תמורתם שקלים חדשים, בהתאם לשער החליפין באותו מועד.
לדוגמא: אם שער הדולר יעמוד על 4.5 ש”ח, התייר יקבל 4,500 ש”ח. במקרה זה כמות השקלים במדינה גדלה ב- 4500 ש”ח. בפועל, התייר לא פונה ישירות לבנק ישראל. הוא מבצע את הפעולה באמצעות כל סניף בנק, וסניף הבנק מעביר את הדולרים לבנק ישראל.

 

שטרות הכסף הם כתב התחייבות של בנק ישראל

שטרות הכסף הם למעשה כתב התחייבות של בנק ישראל בסכום הנקוב עליהם.
על כל שטר כזה (= כתב התחייבות) מתנוססת חתימת הנגיד, שמעידה על המחויבות של הבנק.

לדוגמא: שטר בן 100 ש”ח הוא כתב התחייבות על סך 100 ש”ח. על פי כתב התחייבות זה, בנק ישראל מתחייב למסור דולרים למי שייתן לו את כתב ההתחייבות הזה (= שטרות הכסף). כמה דולרים? תלוי בשער הדולר במועד מסירת כתב ההתחייבות. אם שער הדולר יעמוד על 4 ש”ח לדולר, ותמסור לבנק ישראל שטר (= כתב התחייבות) ע”ס 100 ש”ח, תקבל 25 דולר.