ראינו שמדי חודש פוקעת סדרה שלמה של אופציות (“הסדרה הישנה”) ובמקומן מתחילה להיסחר סדרה חדשה. מספר המדרגות שיהיו בסדרה החדשה ושמותיהן נקבעות על- פי מדד המעו”ף שהיה בסוף יום ה' שבו פקעה ה”סדרה הישנה”. המדרגות נפתחות כך שמחירי המימוש שלהן הינם עד לשערים של +/- 20% ביחס למדד האחרון הידוע. כאשר המדד מעל ל1,000 נקודות יפתחו אופציות במרווחי שער של 20 (1,020, 1,040 וכו'). כאשר המדד מתחת ל1,000 נקודות יפתחו אופציות במרווחי שער של 10 .(980,990 וכו').
8 שבועות לפני תאריך פקיעת האופציות מוסיפה הבורסה גם אופציות במחירים של מחצית המדרגה שצוינה לעיל (כלומר במדד שמעל 1,000 נקודות יפתחו אופציות במרווח שער של 10 ובמדד שמתחת ל 1,000  נקודות יפתחו אופציות במרווח שער של 5.)
אין מגבלה למספר סדרות האופציות שיכולות להיסחר.

תוספת מדרגות לאורך חיי הסדרה

כאשר במהלך חיי האופציות מגיע המדד לרמה הנמוכה ב 20% ממחיר המימוש הגבוה שקיים, תוסיף מסלקת הבורסה מחירי מימוש
נוספים גבוהים יותר, אך שלא יהיו גבוהים ביותר מ 20% ממדד המעו”ף באותו המועד.

וכן כאשר המדד מגיע למדרגה הגבוהה
בפחות מ 20% ממחיר המימוש הנמוך ביותר בקבוצה, שהוא למשל 970, פותחים מדרגה יותר נמוכה לדוגמא – 960.

הגבלת הסדרות והקבוצות של אופציות מעו״ף שנסחרות בבורסה

 אופציות שבועיות על מדד המעו”ף
ביולי 2013 השיקה הבורסה בתל אביב נגזרים שבועיים על מדד ת”א-25 . נגזרים שבועיים זהים במאפייניהם לנגזרים החודשיים, למעט אורך חייהם – שבוע .