אופציות בתוך הכסף

כאשר במועד כלשהו כדאי לממש אופציה – אנו אומרים שהאופציה באותו מועד היא בתוך הכסף
(האופציה אמורה להניב לנו כסף).

במצב זה הערך הפנימי של האופציה גדול מ-0.
כאשר כדאי מאוד לממש אותה – אנו אומרים שהיא עמוק בתוך הכסף.                

אופציות מחוץ לכסף

כאשר במועד כלשהו לא כדאי לממש את האופציה, אנו אומרים שהאופציה באותו מועד היא מחוץ לכסף
(האופציה לא תניב לנו כסף).

במצב זה אין לאופציה ערך פנימי.

אופציה בכסף

זהו מצב שבו מחיר המימוש = מחיר השוק.
במצב זה הערך הפנימי של האופציה = 0 (שמשמעותו: היעדר ערך פנימי)

מחיר הפרמיה = ערך הפנימי = ערך הזמן

מקובל לחלק את מחיר הפרמיה לשני מרכיבים:

  1.  ערך פנימי – הוא תוצאה של חישוב.
  2.  ערך זמן – הוא אותו חלק ממחיר הפרמיה שמעבר לערך הפנימי (מחיר הפרמיה פחות הערך הפנימי).

הערה

כל החישובים המוצגים בספר זה אינם לוקחים בחשבון הוצאות נלוות, כגון: עמלות בנקים או ברוקרים (עבור ביצוע פעולה), דמי משמרת וכד'.
ההוצאות הנלוות משתנות מבנק לבנק ומברוקר לברוקר, ועל המשקיע לבדוק מראש את השפעתן על כדאיות השקעותיו.