כינוי לכל הסכומים הכספיים המגיעים ממקורות עצמיים – פנימיים, ולא חיצוניים לחברה. ההון העצמי משקף את ההתחייבות של החברה לבעליה והוא מורכב מהון מניות (כספים שבעלי החברה השקיעו בה) ורווחים שהצטברו בחברה ולא חולקו לבעליה.