בכל השווקים, כאשר אנו מעוניינים במוצר כלשהו, אנו קונים אותו. לכל מוצר יש קונים ומוכרים.

בשוק הכסף אין קונים ומוכרים, יש לווים ומלווים:

  • אם יש לך מחסור בכסף אתה יכול ללוות כסף.
  • אם יש לך עודף בכסף אתה יכול להלוות כסף.
סה”כ הכסף שעובר מיד הלווה ליד המלווה נקרא “קרן“.
תמורת ההלוואה המלווה דורש מהלווה ריבית.
לריבית ולהשלכותיה נקדיש פרק נפרד, אך כאן נציין שהריבית היא תשלום עבור השימוש בכסף.
כאשר הריבית היא 0%, אנשים רבים ירצו ללוות. כאשר הריבית היא בשמיים, מעט אנשים ירצו ללוות.

 

הערה

המילה “ריבית” גורמת מדי פעם לבלבול, שכן היא משמשת כקיצור לשני מונחים:

  1. שיעור הריבית   
  2. סכום הריבית
  • שיעור הריבית: נוקב באחוזים מהקרן שיש לשלם מדי שנה תמורת השימוש בכסף.
  • סכום הריבית: נוקב בסכום הכספי שיש לשלם מדי שנה תמורת השימוש בכסף.

בפרק זה המילה ריבית מתייחסת לשיעור הריבית, ואנו נקפיד להשתמש במונח שיעור הריבית.