החל מסוף 1997 הבורסה החלה להפעיל מתכונת מסחר חדשה הידועה בשם “רצף”.

במתכונת החדשה, המסחר מתנהל באמצעות רשת המורכבת מהמחשב המרכזי בבורסה וממחשבי קצה הממוקמים אצל חברי הבורסה השונים.

מרבית חברי הבורסה הם בנקים ומקצתם הם ברוקרים פרטיים.

השם “רצף” ניתן לשיטה, היות ולאורך כל שעות היום המסחר מתנהל ברשת המחשבים בצורה רציפה.

אבל לפני שמתקדמים, נבהיר מספר מושגים בסיסיים:

 1. ביקוש– פקודה לקניית מניות.
 2. היצע– פקודה למכירת מניות.
 3. ביקוש מצרפי למניה– סה”כ הביקוש המצטבר למניה (במחיר מסוים ובנקודת זמן כלשהי).
 4. היצע מצרפי למניה– סה”כ ההיצע המצטבר למניה (במחיר מסוים ובנקודת זמן כלשהי). 
 5. מחזור כספי במניה– כמות הכסף המחליפה ידיים, בין קונים ומוכרים, בתקופת זמן כלשהי (יום, שבוע חלק מהיום וכד'). לדוגמא, אם במהלך המסחר בבורסה ביום כלשהו נמכרו 100 מניות “בזק” במחיר ממוצע של 5.00 ש”ח למניה אומרים שהמחזור היומי במניית “בזק” הסתכם ב-500 ש”ח.
 6. שער הבסיס– המחיר שבו מתחיל המסחר במניה ביום כלשהו. שער הנעילה ביום כלשהו,
  הופך להיות שער הבסיס ביום שלאחריו.
 7. שער מניה = מחיר המניה. המחיר נקוב באגורות.
 8. שער הנעילה– המחיר שנקבע למניה בסוף יום המסחר.
 9. “ספר הפקודות”– ספר הפקודות הוא מעין “מחסן” במחשב הבורסה בו נרשמות כל הפקודות המועברות מהבנקים והברוקרים.