מסתבר שהציבור בישראל בכללותו עשיר. בבעלותו נכסים כספיים שהסתכמו ב – 31.12.02 ב – 1,234 מיליארדי  ₪. זהו מספר בן 13 ספרות. (1,234,000,000,000 ש”ח)

איפה הכסף?

נתבונן באיור 1 שבו מר ישראל ישראלי המייצג את כלל הציבור מקבל שלל דו”חות כספיים מהגופים שבהם מונח כספו.

בכל דו”ח מצוין השווי הכספי שנצבר .

מעל מחצית מסך הנכסים הכספיים נמצאים ב-2 אפיקים.

  1. פקדונות שקליים [363 מיליארד ש”ח] – כולל את נכסי הציבור בפקדונות שקליים לרבות חשבונות עו”ש.
  2. פקדון ניירות ערך (ני”ע) [367 מיליארד ש”ח] – כולל את נכסי הציבור במניות, איגרות חוב, קרנות נאמנות וניירות ערך אחרים.

 

מה לא נכלל בנכסים הכספיים של הציבור?

  1. כספים מתחת לבלטות.
  2. כספים בכספות פרטיות בארץ ו/או בחו”ל.
  3. כספים ו/או פיקדונות של תושבי ישראל הנמצאים בבנקים בחו”ל, ואיש לא שמע עליהן.