מיון כותבי האופציות לשתי קבוצות

מקובל למיין את כותבי האופציות לשתי קבוצות:

 1.  כותבים שאין ברשותם נכס בסיס (“כותבים לא מכוסים“).
 2. כותבים שיש ברשותם נכס בסיס (“כותבים מכוסים“).

* נכס הבסיס בדוגמאות שלנו הוא בית.

כותבים לא מכוסים

המניע שלהם לכתיבת אופציה הוא בעיקר ספקולטיבי, הם מצפים שמחירי הבתים ירדו עד למועד הפקיעה, ואז ירוויחו את הפרמיה. ואם מחירי הבתים יעלו – שהעלייה תהיה קטנה ולא תנגוס בכל סכום הפרמיה. טעות בהערכה תעלה להם, כפי שראינו, ביוקר. כותבי האופציה כמובן מודעים לסיכון.
הפרמיה שהם מבקשים לוקחת זאת בחשבון.

כותבים מכוסים

ניתן לציין 3 סיבות המניעות משקיעים לכתיבת אופציה מכוסה.

 1. מכירת בית ביוקר (מטרה עיקרית)
 2. קבלת הכנסה שוטפת מהפרמיות (מטרה עיקרית) תוך נכונות למכור את הבית ביוקר.
 3. ספקולציה

שתי הסיבות הראשונות הינן בעלות אופי סולידי, אינן כרוכות בסיכון כלשהו מצד הכותבים.

מכירת בית ביוקר (מטרה עיקרית)

נניח שקנית בית לפני שנה במחיר של K90$ ומחירי הבתים עומדים כיום על K100$, כבר הרווחת K10$. אם מכירת הבית ברווח של לפחות K18$ נראית לך עיסקה טובה, אתה יכול לכתוב אופציית call, לדוגמא, K108$ C ב'. נניח שהפרמיה בגינה היא K2$.

אם מחירי הבתים יעלו מעבר ל -K 108$, האופציה תמומש ע”י מי שקנה את האופציה (שכן כדאי לו לממש אותה), ואתה תקבל עבור הבית K110$, 

(K108$ תקבל ממימוש האופציה + K2$ מהפרמיה)  והרווח שלך יגיע ל -K20$ 

(K90$ – K110$)

 1. למעשה המחיר שבו תמכור את הבית מתקבל משני מרכיבים:מחיר המימוש.
 2. הפרמיה שקיבלת.

אם לדוגמא מכירת הבית במחיר של K106$ תספק אותך (היא תעניק לך רווח של K16$), אזי אתה יכול לכתוב אופציה על מחיר מימוש נמוך מ -K 106$, ובלבד שהפרמיה שתקבל בגין כתיבת האופציה תשלים את המחיר ל – 106$.

למשל, אתה יכול לכתוב אופציה ב”מחיר מימוש” של K104$, אם הפרמיה בגינה היא K2$ (סה”כ תקבל K106$).

או לכתוב אופציה במחיר מימוש של K102$, אם הפרמיה בגינה היא K4$ (סה”כ תקבל K106$).

אם כתבת אופציית K106$, תמורת פרמיה של K2$, ומחירי הבתים לא יגיעו ל -K 106$, הבית יישאר ברשותך ואגב כך הרווחת פרמיה של K2$.

כמובן שאם מחירי הבתים יעלו ל -K 150$, הרווח שלך יישאר רק K16$, שכן נאלצת למכור את הבית למימוש האופציה תמורת K104$ + פרמיה שקיבלת בסך K2$, בעוד שאם הבית היה נשאר ברשותך היית יכול להרוויח K60$ – החמצה!!
(90$ – K150$).

הכנסה שוטפת מהפרמיות (מטרה עיקרית)

ההסבר במקרה זה דומה להסבר בדוגמא הקודמת של מכירת הבית ביוקר. אלא שאם הנכונות שלך למכור את הבית היא פחות חזקה, אתה יכול לפעול בצורה הבאה:

 1. לכתוב אופציה עם מחיר מימוש גבוה יותר, לדוגמא “K110$ C ב”‘.
 2. המטרה של כותב האופציה היא להרוויח מהפרמיות שיקבל. הצפי של כותב האופציה הוא שמחירי הבתים בשוק לא יגיעו למחיר המימוש הנקוב באופציה שכתב עד למועד פקיעתה.    

אך אם המחירים בשוק יגיעו למחיר המימוש, הוא מוכן באופן נפשי וכלכלי למכור את הבית באותו מחיר גבוה, על אף שמטרתו הייתה קבלת הכנסה שוטפת מהפרמיות. ככל.

שהנכונות שלו למכור את הבית קטנה יותר, הוא יכתוב אופציה בעלת מחיר מימוש גבוה יותר (רחוק מחוץ לכסף) ולמועד פקיעה קצר יותר.

ספקולציה: כפי שמוסבר בפרק על כותבי אופציות לא מכוסים.

כותבי אופציות Call מכוסים, מוכנים להסתפק ברווח מוגבל, אך בטוח. הם מודעים לכך שבחלק מהמקרים מחירי הבתים ימשיכו לעלות בעוד 5%, 10% או 20%, והם מן הסתם יצטערו. אך בחיי היום-יום אין גבול ל”החמצות”.

לדוגמא:

מכרת בית ומחירו אח”כ עלה מיד.

קנית בית ומחירו אח”כ ירד מיד.

החלטת לא לקנות בית ומחירו אח”כ עלה לשחקים.

לאורך זמן, ההכנסות השוטפות, הקטנות והבטוחות, עשויות להעניק לך רווח גדול יותר מאותן “החמצות” שהן נדירות מטבען. 

כתיבת אופציית Call: הצגה גרפית של הרווח (או ההפסד) במועד ב'.

גרף 3 מציג לנו את הרווח או ההפסד שינבע במועד ב' מכתיבת אופציית call “K100$ C ב”.

עבור האופציה קיבלנו K10$.

קו A מציג מה יהיה ההפסד ברוטו שלנו מכתיבת אופציות call בכל רמת מחיר שתשרור בשוק הבתים במועד ב'. קו A אינו מתרומם מעבר לקו ה – 0 ש”ח, שמשמעותו: אם לא קיבלת פרמיה, אתה יכול רק להפסיד.

קו B מציג לנו מה יהיה הרווח או ההפסד מהעיסקה (רווח נטו) באותן רמות מחיר במועד ב'.

לדוגמא:

נקודה B2 מציינת שנפסיד K20$ על העיסקה, אם מחיר הבתים יעמוד על K130$.

הסבר: אם קונה האופציה יבקש לממשה, אנו נאלץ לקנות בית בשוק ב-K130$ ולמכור אותו למחזיק האופציה תמורת K100$, מחיר המימוש.

הפסד על האופציה: K30$ – = K130$ – K100$

הפסד על העיסקה:  K20$ – = K30$ – K10$

נקודה B1 מציינת שנרוויח K10$ על העיסקה, אם מחיר הבתים יעמוד על K100$.

בכל מחיר שמתחת ל-K100$ (שמאלה מנקודה B1) נמשיך להרוויח K10$, כלומר, אין אפשרות להרוויח יותר מ-K10$ שהוא סכום הפרמיה.

מנקודה B1 ימינה, כל עלייה במחירי הבתים גורעת מאיתנו K1$.

בנקודה BC אנו “מאוזנים”. כל עלייה נוספת של K1$ במחיר הבתים גורמת לנו הפסד באותו סכום. ככל שמחירי הבתים עולים מעבר לנקודת האיזון, ההפסד הולך וגדל!

כתיבת אופציית Call – המאפיינים העיקריים.

 1. השימוש הבסיסי הוא בשעה שאנו מצפים למגמת ירידה במחירי נכס הבסיס.
 2.  בגין כתיבת האופציה אנו יכולים רק להפסיד.
 3. בגין העיסקה אנו מצפים להרוויח באמצעות הפרמיה שקיבלנו.