כפי שנראה מיד, במהלך המסחר השוטף בבורסה יהיה לנו הרבה יותר נוח ופשוט לבחון את כדאיות הקניה או הכתיבה של אופציית שקל-דולר, אם נתייחס לדולר אחד מנכס הבסיס (נכס הבסיס הוא K10$).

כאילו שפירקנו את האופציה האמיתית ל-10,000 “אופציות קטנות” שבכל אחת מהן נכס הבסיס הוא 1$.

כל “אופציית CALL קטנה” (שקיימת רק בדמיון) מאפשרת לנו לקנות 1$.

כל “אופציית PUT קטנה” מאפשרת לנו למכור 1$.

הנתונים לגבי כל “אופציה קטנה” נגזרים מנתוני האופציה האמיתית.

כל נתון באופציה הקטנה הוא 10,000 / 1 מהאופציה האמיתית.

נדגים זאת בשתי אופציות מטבלה 1:

דוגמא 1: בדיקת כדאיות לקניית אופציית  C 400 July ” : call $”  , פרמיה 1,141 ש”ח

לגבי כל דולר (אופציה קטנה), הנתונים ביום 10.7.00 הם:

מחיר השוק – 4.1060 ש”ח – שער הדולר היציג באותו יום.

מחיר המימוש – 4.000 ש”ח – שער הדולר הנקוב בשם האופציה.

הפרמיה ל-1$ – 11.41 אג'.

הפרמיה מתקבלת מחילוק של הפרמיה האמיתית ב-10,000:   1,141 ש”ח

                                                                                      10,000

כדי לבצע את חישוב הפרמיה לא צריך מחשב, די להציב בפרמיה נקודה משמאל לשתי הספרות האחרונות, ולקרוא את הסכום שמתקבל באגורות.

כך:    פרמיה 1,141 ש”ח הופכת ל-11.41 אג'.

        ופרמיה של 60 ש”ח הופכת ל-0.60 אג' (פחות מאגורה)

תרחישים למועד ב

תרחיש 1 – שער הדולר יעמוד על 4.05 ש”ח

               נרוויח בגין כל “אופציה קטנה” (1$): 5 אג' (= 4.00 ש”ח – 4.05 ש”ח)

               ונפסיד בגין העיסקה:                    6.41 אג' (= 11.41 אג' – 5 אג')

               כדי לקבל את הרווח או ההפסד מהאופציה האמיתית יש לכפול התוצאה ב- 10,000.

               בתרחיש זה נקבל רווח של 500 ש”ח בגין האופציה והפסד של 641 ש”ח בגין העסקה.

תרחיש 2 – שער הדולר יעמוד על 4.20 ש”ח

               נרוויח בגין כל אופציה קטנה: 20 אג' (=4.00 ש”ח – 4.20 ש”ח)

               ונרוויח בגין העיסקה: 8.59 אג' (= 11.41 אג' – 20 אג')