כפי שנראה מיד, כמו באופציות שקל דולר, יהיה לנו נוח לבחון את כדאיות הקניה או הכתיבה של אופציות תוך התייחסות למדד מעו”ף אחד (אופציה קטנה) במקום ל – 100 מדדים הכלולים בנכס הבסיס.

נתייחס לשתי אופציות מטבלה 2, כדוגמא.

דוגמא 7  – קניית אופציית  C 530 Jul ” call $” , פרמיה 2352 ש”ח.

לגבי כל מדד מעו”ף הנתונים ליום 10/7/00 הם:

מחיר השוק          –  545.96 ש”ח. (המדד ´ 1 ש”ח).

מחיר המימוש       –  530 ש”ח. (מחיר המימוש הנקוב באופציה ´ 1 ש”ח).

פרמיה למדד אחד  –  23.52 ש”ח. (חלוקת הפרמיה בטבלה 2 ב-100)

חישוב נקודת האיזון – כאן מתבטאת הנוחיות

נקודת האיזון היא 553.52 ש”ח. (מחיר המימוש + הפרמיה).

למי שמעריך שמדד המעו”ף יעלה מעבר ל – 553.52 נקודות, כדאי לקנות את האופציה.

למי שמעריך שהמדד לא יגיע ל – 553.52, כדאי לכתוב את האופציה.

דוגמא 2 – קניית אופציית P 520 Aug” :put $” , פרמיה 632 ש”ח.

לגבי כל מדד מעו”ף הנתונים ליום 10.7.00 הם:

מחיר השוק         –  545.96 ש”ח.

מחיר המימוש      –  520.00 ש”ח.

פרמיה למדד אחד –  6.32 ש”ח.

513.68 (מחיר המימוש –  הפרמיה).

למי שמעריך שמדד המעו”ף ירד מתחת ל-513.68 נקודות, כדאי לקנות את האופציה.

למי שמעריך שמדד המעו”ף לא ירד מתחת ל-513.68, כדאי לכתוב את האופציה.