דוגמא:
מתחילה שנה חדשה ודוד עשיר מבטיח להעניק לך 1,000  ש”ח בתחילת כל שנה במשך 3 שנים רצופות.
כמה כסף יצטבר לזכותך בבנק בתום 3 שנים אם כל סכום יופקד בבנק במועד קבלתו בריבית שנתית של 10%.
דרך הפתרון – הפתרון מלווה באיור
נחשב את הערך העתידי של כל תקבול ותקבול. נסכם את התוצאות ונקבל את הערך העתידי של זרם התקבולים.
בדוגמא זו הערך העתידי של זרם התקבולים יסתכם ב-3,641 – ש”ח.
במונחי אדישות אפשר לומר שאנו אדישים לבחירה בין 2 החלופות הבאות;
  א.  קבלת 1,000 ש”ח כל שנה במשך 3 שנים
  ב.  קבלת 3,641 ש”ח בעוד 3 שנים.