חוזה סינתטי ל-K10$

בהמשך להסברים בפרק הקודם נחשב בטבלה 3 את מחירו של חוזה סינתטי לרכישת K10$ במועד ב' (סוף חודש יולי 2000). החישוב ייעשה ב – 5 מידרגים = מחירי מימוש שונים ויתייחס לנתוני טבלה 1. המידרגים בטבלת האופציות בעיתון מסומנים במספרים 1-5, מופיעים בסכומם המקוצר בעוד שבטבלה 3 נקוב הסכום המלא.

לדוגמא, מידרג מס' 1 מוצג בעיתון כ-390 ובטבלה 3 – 39,000 ש”ח.

מחיר השוק: 1$ = 4.1060 ש”ח.


טבלה #3: מחירו של חוזה סינתטי ליולי $10K – חמישה מידרגים
5 4 3 2 1
43,000  ש”ח 42,000 ש”ח 41,000 ש”ח 40,000  ש”ח 39,000  ש”ח  מחיר מימוש ל – 10,000 $
50      ש”ח
1,920  ש”ח
38       ש”ח 
890     ש”ח
267     ש”ח
169     ש”ח

1,141    ש”ח 
15       ש”ח 

2,100     ש”ח  
8        ש”ח 
+ פרמיית call
– פרמיית put
41,130 ש”ח 41,148 ש”ח 41,098  ש”ח 41,126 ש”ח 41,092 ש”ח  סה”כ מחיר ל – $10k

 

נספח לטבלה #3
מחיר קבוע שער בסיס שם האופציה
ט.נקבע ט.נקבע JUL
ט.נקבע ט.נקבע AUG
ט.נקבע ט.נקבע SEP
3020 3020 380 JUL
ט.נקבע ט.נקבע 380 JUL
2100 2100 390 JUL
8 8 390 JUL
1580 1480 395 JUL
12 12 395 JUL
1141 963 400 JUL
15 15 400 JUL
621 629 405 JUL
30 46 405 JUL
267 299 410 JUL
169 207 410 JUL
91 119 415 JUL
474 564 415 JUL
28 25 420 JUL
890 1034 420 JUL
40 40 425 JUL
1440 ט.נקבע 425 JUL
50 50 430 JUL
1920 1991 430 JUL
ט.נקבע ט.נקבע 435 JUL
2360 ט.נקבע 435 JUL
ט.נקבע ט.נקבע 440 JUL
ט.נקבע ט.נקבע 440 JUL
ט.נקבע ט.נקבע 450 JUL
ט.נקבע ט.נקבע 450 JUL

כפי שמתקבל מטבלה 3 מחירו של חוזה סינתטי ל-K10$ ליולי משתנה ממידרג למידרג.

מידרג 390 הוא הזול ביותר (41,092 ש”ח) ומידרג 420 הוא היקר ביותר (41,148 ש”ח).

לכאורה זו הזדמנות להרוויח כסף ללא סיכון. כל מה שצריך לעשות זה למכור K10$ ביוקר (41,148 ש”ח) ובו זמנית לקנות K10$ בזול (41,092 ש”ח).

כאמור הקניה והמכירה נעשות באמצעות שימוש בחוזים סינתטיים.

למעשה יהיה זול יותר לקנות K10$ בשוק (41,060 ש”ח).

אך כאן המקום לאזהרות!

הדיון בחוזים התמקד בהבנת הנושא.

הוא התעלם משני פרטים חשובים שחייבים לקחת בחשבון:

  1. השפעת הריבית: יש להתחשב בהשפעת הריבית על התשלומים והתקבולים המבוצעים במסגרת האסטרטגיה.
  2. מחירי הפרמיות: הנתונים חושבו על בסיס הפרמיות בטבלה 3, אך

בפועל המחירים בבורסה מאד דינמיים ומשתנים במהירות רבה.

 

הדיון בהשפעת הריבית נועד לספר למתקדמים.

עם זאת ישנן כיום תוכנות שלוקחות בחשבון את כל הנתונים והן יכולות להוות כלי עזר גם למתחילים.

חוזה סינתטי ל – $1K

בפועל לא קיים חוזה סינתטי ל-1$. החישוב בטבלה 4 הוא לנוחיות בלבד, שכן נוח יותר לעקוב אחרי מחירו של 1$. הנתונים בטבלה 4 מתבססים על הנתונים בטבלה 3, אותם חילקנו ב-10,000.


טבלה #4: מחירו של חוזה סינתטי ליולי $1K – חמישה מידרגים
5 4 3 2 1
430.00  א”ג 420.00 א”ג 410.00 א”ג 400.00  א”ג 39,000    א”ג  מחיר מימוש ל – 1k $
0.50     א”ג
19.20    א”ג
0.38     א”ג
8.90     א”ג
2.67     א”ג
1.69     א”ג

11.41    א”ג
0.15      א”ג

21.00     א”ג  

0.08      א”ג

+ פרמיית call
– פרמיית put
411.30  א”ג 411.48  א”ג 410.98  א”ג 411.26  א”ג 410.92    א”ג  סה”כ מחיר ל – $1k