ישראל רהיטים דו”ח רווח והפסד לשנת 2000
(הסכומים בש”ח)

מכירות 100,000
עלות מכר 80,000
 =====
רווח גולמי 20,000
הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות 5,000
 =====
רווח תפעולי 15,000
הוצאות מימון 2,000
 =====
רווח לפני מס 13,000
מס הכנסה 3,000
 =====
רווח נקי 10,000

ישנם 3 יחסים פופולריים הנקראים “יחסי רווחיות” , והם:

ב”ישראל רהיטים”

 

1.  רווח גולמי למכירות =

רווח גולמי
———
מכירות
20,000 ₪
———    = 0.2
100,000 ₪

 

2. רווח תפעולי למכירות

רווח תפעולי
———–
מכירות
15,000 ₪
———     = 0.15
100,000 ₪

 

3. רווח נקי למכירות

רווח נקי
——–
מכירות
10,000 ₪
———-    = 0.1
100,000  ₪

מטרת היחסים:

יחסי הרווחיות נועדו לבחון את היכולת של החברה להפיק רווחים מתוך  המכירות שלה.

משמעות היחסים:

היחסים מצביעים על כך שכל שקל של מכירות הניב ל“ישראל רהיטים”:
רווח גולמי של 0.2 ₪  (20 אגורות).
רווח תפעולי של 0.15 ₪  (15 אגורות).
רווח נקי של 0.1 ₪ (10 אגורות).

פרשנות התוצאות:

יחסי הרווחיות משתנים בין  ענף לענף, אבל באופן כללי אפשר לומר שככל שיחסים אלה גבוהים יותר, החברה סוחטת מה”לימון” שלה יותר כסף.  

בענפי התעשייה,  יחסי הרווחיות  המקובלים הם:

  1. יחס רווח גולמי – בין 20% ל-40% (בשנת 2003 הממוצע בחברות התעשייה הבורסאיות בישראל עמד על 29%) .
  2. יחס רווח תפעולי – בין 5% ל-10% (בשנת 2003 הממוצע בחברות התעשייה הבורסאיות בישראל עמד על 6.6%) .
  3. יחס רווח נקי – בין 2% ל-5%.

חשוב לציין כי כאשר לחברה יש הפסדים במקום רווחים (הפסד נקי, הפסד תפעולי, או אפילו הפסד גולמי), יחסי הרווחיות שלה יהיו שליליים.  דהיינו, היא מפסידה על כל שקל שהיא מוכרת.

המצב הגרוע ביותר, הוא כאשר היחס רווח גולמי למכירות שלילי. שכן, המשמעות היא שסך המכירות קטן אפילו מההוצאות הישירות הכרוכות בייצור המוצרים, עוד לפני שנלקחו בחשבון ההוצאות העקיפות.  תוצאה שלילית זו אמורה, ברוב המקרים, להדליק “נורה אדומה” לגבי הביצועים של החברה.

רווח נקי למניה

נתוני היחס:

  ב”ישראל רהיטים”:
(הונפקו 1,000 מניות)

`10000/10000=10` ` ` 

 

מטרת היחס:

היחס בודק  מהו הרווח שמניבה כל אחת מהמניות  שבידי הבעלים.

בחלק מהדו”חות הכספיים (בעיקר בחברות שנסחרות בבורסה), היחס רווח נקי  למניה מופיע בשורה התחתונה ב”תמצית דו”ח רווח והפסד” ואין צורך לחשב אותו.

משמעות היחסים:

הנתון של רווח נקי למניה עוזר למשקיעים להחליט לגבי קנייה או מכירה של מניה.

לדוגמא:

שתי חברות מאותו ענף (חברה א' וחברה ב'), הרוויחו כל אחת רווח נקי של 10,000 ₪ בשנה. 
לחברה א' 1,000 מניות, ולחברה ב' 5,000 מניות.

לאור זאת:

הרווח הנקי למניה של חברה א'  –  10 ₪  (10,000 לחלק ל-1,000 מניות).
הרווח הנקי למניה של חברה ב' – 2 ₪     (10,000 לחלק ל-5,000 מניות).

אילו מחירן בבורסה של כל אחת מהמניות היה עומד על 200 ₪, כולם היו רצים לקנות את מניותיה של חברה א' (ואף אחד לא היה קונה את מניותיה של חברה ב'), זאת משום שבאותו מחיר אפשר לקבל רווח גבוה יותר מהמניה של חברה א'.

 

הערה:

כדאי לציין בהקשר זה שקיים מדד פופולארי בשם “מכפיל רווח” שנועד לנתח את הכדאיות בקניית מניה כלשהי.

מכפיל רווח מתקבל מחלוקה של שני נתונים:

 מכפיל הרווח

  בדוגמא לעיל (חברה א')

`200/10=20` 

 

מכפיל הרווח (או בקיצור: המכפיל) מחשב באופן תיאורטי כמה שנים דרושות כדי להחזיר את ההשקעה במניה (המחיר ששילמנו עבור המניה), וזאת בהנחה שהרווח השנתי לא ישתנה בעתיד. בלא מעט חברות  ההנחה שהרווח הנקי לא ישתנה בעתיד אינה ריאלית. חברת מייקרוספוט או אינטל, לדוגמא, צומחות מדי שנה בקצב מדהים, ואין זה סביר להניח  שהרווח שלהן יישאר לפתע קבוע. בחברות בהן סביר להניח שהרווח בעתיד יישאר קבוע או ישתנה, לכאן או לכאן, בשיעורים נמוכים, נמצא שהמכפיל ינוע בין 6 ל-12, כלומר נחזיר את ההשקעה במניה תוך 12-6 שנים. מנגד, בחברות שצומחות במהירות נמצא שהמכפיל יכול להגיע ל-20, ל-30 ואפילו ל-100.הסיבה לכך, שמשקיעים מוכנים לשלם עבור המניה על-פי מכפילים כה גבוהים, תוסבר באמצעות הדוגמה הבאה, המתייחסת לחברה שצומחת בקצב מהיר ושהרווח השנתי בה אמור לגדול בכ-30% בשנה.  נתוני הרווח של החברה מוצגים בטבלה הבאה:    

שנה

 

(1)

מחיר המניה

 

(2)

רווח שנתי
למניה

(3)

רווח מצטבר
למניה

(4)

מכפיל

(5)=(3)/(2)

2004 מועד קניית המניה

42 ₪

1.00 ₪

1.00 ₪

42

2005

 

1.30 ₪

2.30 ₪

2006

 

1.69 ₪

3.99 ₪

2007

 

2.20 ₪

6.19 ₪

2008

 

2.85 ₪

9.04 ₪

2009

 

3.71 ₪

12.75 ₪

2010

 

4.83 ₪

17.58 ₪

2011

 

6.27 ₪

23.85 ₪

2012

 

8.16 ₪

32.01 ₪

2013

 

10.60 ₪

42.61 ₪

מתוך נתוני הטבלה לעיל (טור 4, שורה אחרונה) אנו לומדים שאם הרווח השנתי  יגדל ב-30% מדי שנה, אזי למשקיע שרכש את המניה בשנת 2004 ב-42 ₪, יצטבר בתום 10 שנים רווח בסך 42.61 ₪, כלומר הוא יחזיר את ההשקעה בתוך 10 שנים. כאשר המשקיע רכש  את המניה , המכפיל עמד על 42, אך הרווח לא עמד במקום, ולכן לקח למשקיע פחות מ-42 שנים להחזיר את ההשקעה.  

אם, החל משנת 2013 תיעצר צמיחת החברה, כלומר הרווח משנה זו ואילך לא ישתנה,  והמכפיל לחברות דומות יהיה 10, אזי מחיר המניה בשנת 2013 אמור לעמוד על 100.60 ש”ח (10.6X  10 (מכפיל) ),  או במלים אחרות, מחיר המניה (100.6 ₪) לחלק לרווח השנתי (10.6) ייתן את המכפיל (10).

את מכפיל הרווח ניתן לחשב גם באמצעות חלוקת שני הנתונים הבאים:

מכפיל הרווח

*  שווי השוק של חברה מתקבל ממכפלת מחיר מניה בסה”כ מספר המניות