הקרן מרוויחה כאשר עולה מחירן של ניירות הערך בהן היא משקיעה. אם שוויים של ני”ע בקרן “אביבית” יעלה מ-1,000 ש”ח בתחילת 2017 ל-1,500 ש”ח בסוף 2017, כפי שמוצג בטבלה 1, הקרן תרוויח 500 ש”ח.

 

טבלה #1

הרכב נכסי הקרן

שווי נכסי הקרן

בתחילת 2017

שווי נכסי הקרן

בסוף 2017

שם ני”ע

כמות (ע.נ.)

שער 1.1.17 (אגורות)

סה”כ    שווי כספי

שער 31.12.18 (אגורות)

סה”כ     שווי כספי

“אבנר” מ”ר 1

100 ע.נ.

250 אג'

250 ש”ח

500 אג'

500 ש”ח

“בזק” מ”ר 1

50 ע.נ.

500 אג'

250 ש”ח

1000אג'

500 ש”ח

“בתי זיקוק” מ”ר 1

200 ע.נ.

150 אג'

300 ש”ח

100 אג'

200 ש”ח

אג”ח “שחר”

200 ע.נ.

100 אג'

200 ש”ח

150 אג'

300 ש”ח

סה”כ שווי נכסי הקרן

1,000 ש”ח

 

1,500 ש”ח

למי שייך הרווח בקרן

מנהל הקרן עשה עבודה מצוינת ב – 2017, אך כל הרווח, כמו כל הכסף שבקרן, שייך רק למשקיעים בקרן.

 

כיצד מצטרפים לקרן

פשוט מאוד. אתה מבקש מיועץ ההשקעות בסניף הבנק שלך לקנות לך “יחידות השתתפות” בקרן שאתה מעוניין, למשל בקרן “אביבית” בסכום של 100 ש”ח. הכסף עובר מהפיקדון בסניף הבנק שלך לפיקדון הקרן.

הקרן מנפיקה לך בתמורה יחידות השתתפות בקרן, ומעבירה אותן לפיקדון ניירות הערך בסניף הבנק שלך. יחידות ההשתתפות הן ההוכחה לבעלות על הכסף שלך בקרן. כמה יחידות השתתפות מגיעות לך? סבלנות.