הדוגמאות מתייחסות לטבלה #1

תמונת המצב של כותבי האופציה הפוכה לזו של קוני האופציה.

כל רווח שמפיק קונה האופציה, בא מכיסו של כותב האופציה ולהפך.

כל הפסד שנגרם לקונה האופציה, זורם לכיסו של כותב האופציה.

כאמור, ההפסד מוגבל לגובה הפרמיה.

שער יציג 10/07/00
 4.1060 ש״ח

דוגמא 3: כתיבת אופציית  C 415 Aug” :call  , פרמיה 280 ש”ח.  

מקרא
4 .10 .60
ש״ח אגורות מאיות האגורות

הפרמיה כוללת רק ערך זמן (השער היציג נמוך מ-4.15 ש”ח).
תרחישים למועד ב':        

           תרחיש 1 – שער הדולר יעמוד על 4.30 ש”ח

                            ההפסד על האופציה: 1,500 ש”ח = (41,500 ש”ח – 43,000 ש”ח)

                                                                              מחיר המימוש מחיר K10$ בשוק

                            הפסד על העיסקה: 1,220 ש”ח (= 280 ש”ח + 1,500- ש”ח)

             תרחיש 2 – שער הדולר ירד ל-4.10 ש”ח

                            האופציה לא תמומש והכותב ירוויח 280 ש”ח.

 דוגמא 4: כתיבת אופציית  P 420 Aug”:put $”  , פרמיה 911 ש”ח

             הפרמיה כוללת ערך פנימי: 940 ש”ח (= 41,060 ש”ח – 42,000 ש”ח)

             וערך זמן: 29 – ש”ח (שלילי).

הערה: ערך זמן שלילי הוא מקרה נדיר. המשמעות היא שאילו יכולנו לממש היום את האופציה היינו משלמים עבורה פרמיה של 911 ש”ח ומקבלים במימוש 940 ש”ח. (רווח בטוח)

תרחישים למועד ב':

           תרחיש 1 – שער הדולר יעמוד על 4.08 ש”ח

                            נפסיד על האופציה: 1,200 ש”ח (= 40,800 ש”ח – 42,000 ש”ח)

                            נפסיד על העיסקה: 289 ש”ח (= 911 ש”ח + -1,200 ש”ח)

           תרחיש 2 – שער הדולר יעמוד 4.19 ש”ח

                            נפסיד על האופציה: 100 ש”ח (= 41,900 ש”ח – 42,000 ש”ח)

                            נרוויח על העיסקה: 811 ש”ח (= 911 ש”ח + 100- ש”ח)

           תרחיש 3 – שער הדולר יעמוד על 4.25 ש”ח

                   האופציה לא תמומש ואנו נרוויח 911 ש”ח.