בשעה שאתה כותב אופציית Call, אתה מתחייב למכור למחזיק האופציה, אם יבקש, בית במחיר המימוש.

ככותב האופציה אתה חשוף לסיכון שאין לו גבול כפי שנראה בהמשך.

 נניח שבמועד א':

מחיר הבתים בשוק – K102$.

אתה כותב אופציית call “יוני 100 C ב” תמורת פרמיה של K5$ (ערך פנימי 2, ערך זמן 3).

נבחן מה יהיה ההפסד מכתיבת האופציה וכן את ההפסד או הרווח מהעיסקה ב – 3 תרחישים ביחס למחיר הבתים בשוק במועד ב'.

 תרחיש 1 – מחירי  הבתים בשוק יעלו ל-K110$

בתרחיש זה מחזיק האופציה יבקש לממש אותה. אתה – ככותב האופציה – תיאלץ לקנות בשוק בית ב-K110$ ולמכור אותו לבעל האופציה ב -K 100$ (מחיר המימוש).

במקרה זה תפסיד על כתיבת האופציה K10$ ומן העיסקה בכללותה תפסיד K5$.

 תרשים 13 מציג את תמונת המצב


ככל שמחיר הבתים יעלה, כך יגדל ההפסד שלך מכתיבת האופציה ומהעסקה.

בדוגמאות בהמשך נחסוך ממך את ההליכה לשוק ואתה תעביר ישירות לבורסה את ההפסד שלך מהאופציה (ההפרש בין מחיר השוק למחיר המימוש).

תרחיש 2 – מחירי הבתים בשוק יעלו ל-K103$

בתרחיש זה תפסיד על כתיבת אופציה K3$ ועל העיסקה תרוויח K2$.

תרשים 14 מציג את תמונת המצב
הסיבות לכתיבת אופציית

 תרחיש 3 – מחיר הבתים ירד ל-K90$

בתרחיש זה המחזיק באופציה לא יבקש לממשה, שכן הוא יכול לקנות בשוק בית ב -K 90$ בלבד. אתה תישאר עם הרווח שמעניקה לך הפרמיה, דהיינו: K5$.

 

הקפאת ההפסד

נניח שבמועד א':

מחירי הבתים בשוק – K102$.

אתה כותב אופציית call “K100$ C” תמורת פרמיה של K5$. (ערך פנימי 2, ערך זמן 3)

מיד לאחר מועד א' מחירי הבתים מתחילים לעלות ומגיעים תוך שבוע (מועד א ‘1) ל -K 110$.

(כבר הפסדת על כתיבת האופציה K10$, ועל העסקה ל5$).

אתה חושש שהמחירים ימשיכו לעלות ל-K150$ ויגרמו לך הפסד כבד (K50$ על כתיבת אופציית ה-call ו-K45$ מן העיסקה).

במקרה זה באפשרותך לנסות ולמנוע גידול בהפסד, או במילים אחרות, להקפיא את ההפסד שכבר צברת עד כה (מועד א'1). נעשה זאת ע”י קניית אופציית call זהה לאופציה שכתבת ואז בגין כל K1$ שתפסיד עקב האופציה שכתבת, תרוויח K1$ בגין האופציה שקנית.

זה כאילו שכותב האופציה מכר אותה לעצמו, וכך כל מה שיוצא מכיס אחד שלו נכנס לכיס השני שלו.

אך כפי שנראה בהמשך, אם הפרמיה שאתה משלם (עבור קניית האופציה הזהה) כוללת מרכיב של ערך זמן, ערך זמן זה מתווסף להפסד שכבר צברת.

נדגים זאת בדוגמא כאשר הנתונים הם:

במועד א'  1 (ראה לעיל)

  1.  מחיר השוק K110$
  2. ההפסד שנצבר על העיסקה עד כה – K5$
  3. אתה קונה 100 Call תמורת פרמיה של K12$ (ערך פנימי 10, ערך זמן 2).

במועד ב' מחירי הבתים מגיעים ל-K150$

 

חישב ההפסד שצברת:

(מחיר מימוש) (מחיר השוק) (פרמיה)
$100k – $150k + $5k – $45k הפסד מעסקת כתיבת ה-call
$150k – $100k – $12k + $38k רווח מקניית ה- call
(ערך זמן) (הפסד במועד א׳1)
$2k +  $5k – $7k סה״ב הפסד במועד ב׳