בשעה שאתה כותב אופציית Put אתה מתחייב לקנות מהמחזיק באופציה, אם יבקש זאת, בית (נכס בסיס) במחיר המימוש.

נניח  שבמועד א':

מחירי הבתים בשוק – K98$.

אתה כותב אופציית put “יוני 100 P ב”, תמורת פרמיה של K5$ (ערך פנימי 2, ערך זמן 3).

נבחן מה יהיה הרווח או ההפסד מכתיבת האופציה ומהעיסקה לגבי מחיר הבתים בשוק במועד ב' ב – 3 תרחישים.

 

תרחישים במועד ב'

תרחיש 1 – מחיר הבתים בשוק ירדו ל-K80$

בתרחיש זה המחזיק באופציה יבקש לממש אותה. אתה תיאלץ לקנות בית ב -K 100$ ולמכור אותו בשוק ב -K 80$.
במקרה זה תפסיד על האופציה K20$, ובגין העיסקה – K15$.

תרשים 15 מציג את תמונת המצב

תרחיש 2 – מחירי הבתים יעלו ל-K120$

בתרחיש זה המחזיק באופציה לא יבקש לממשה שכן הוא יכול למכור את הבית בשוק תמורת K120$. ואתה תרוויח את הפרמיה (K5$).

 

תרחיש 3 – מחירי הבתים ירדו ל-K97$

בתרחיש זה המחזיק באופציה יבקש לממשה. אתה תפסיד על כתיבת האופציה K3$ ועל העסקה תרוויח K2$.

תרשים 16 מציג את תמונת המצב
סיבות לכתיבת אופציה