הסבר כיצד גידול בהכנסה הלאומית משפיע על שער הריבית ועל רמת ההשקעה במשק.
בתשובתך התייחס לשוק הכסף ולשוק ההשקעות.
(הצג את התשובה באמצעות עקומות ביקוש והיצע).
 
תשובה:
שער הריבית נקבע בשיווי המשקל בין הביקוש `(D_0) ` וההיצע `(S_0)` בשוק הכסף. נניח כי שיווי המשקל במצב המוצא הוא בנקודה 0, שבה הריבית היא `R_0` . (תרשים 12)
בעקבות הגידול בהכנסה הלאומית חל גידול בביקוש לכסף,לכן עקומת הביקוש לכסף תעלה ל – `D_1` .
עקב כך, שיווי המשקל יהיה כעת בנקודה 1 והריבית תעלה ל – `R_1` .
עליית הריבית גורמת לקיטון ברמת ההשקעות במשק, מאחר ופחות כדאי לקחת הלוואות לרכישת ציוד ומכונות (הריבית על ההלוואות יקרה יותר) וגדלה האטרקטיביות של החיסכון (מקבלים עבור החיסכון ריבית גבוהה יותר).
 
תרשים 12: