מוצע לבטל את מס הקנייה על מוצרי חשמל, שכבר אינם נחשבים למותרות, כמו טלוויזיות.
הנח שההצעה תתקבל. הצג בשרטוט את שוק הטלוויזיות לפני ביטול המס ואחריו.
ציין על – פי השרטוט את שלושת הגדלים שלפניך, לפני ביטול המס ואחריו.
  1. מחיר לצרכן.
  2. מחיר ליצרן.
  3. הכנסות הממשלה ממסים.
 
תשובה:
 
לפני ביטול מס הקניה על מוצרי חשמל:  (תרשים 13)
שיווי המשקל בשוק הטלוויזיות נקבע על פי נקודת המפגש שבין ההיצע לביקוש. הביקוש לטלוויזיות הוא `D_0.`
ההיצע של יצרני הטלוויזיות מושפע מקיומו של מס הקנייה. ללא מס הקנייה ההיצע של יצרני הטלויזיות היה *`S` . מאחר וקיים מס קנייה שנסמן את גודלו ב – `t` , אזי עקומת ההיצע עולה בגודל `t` , כך שההיצע של היצרנים יהיה בסופו של דבר `S_0` (שים לב:  *`S``+` `t` =` S_0` ).
לכן שיווי המשקל ייקבע במפגש בין `S_0` ל – `D_0` , כלומר בנקודה 0. הכמות הנמכרת היא `X_0` .
 
בנקודה זו קיים:
  1. מחיר הטלוויזיה לצרכן הוא `P_0` .
  2. המחיר שמקבל כל יצרן עבור טלוויזיה הוא *`P_0`  (המחיר שמשלם הצרכן פחות מס הקנייה).
  3. הכנסות הממשלה ממיסים הם: `)` *`P_0` `-` `P_0` `(` * `X_0` .
שים לב: הכנסות הממשלה הם בעצם גודל מס הקנייה (שהוא ההפרש  *`P_0` `-` `P0` כפול כמות הטלויזיות הנמכרת).
 
תרשים 13:
שוק הטלויזיות לפני ביטול מס הקניה
לאחר ביטול מס הקניה: (תרשים 14)
הביקוש לטלוויזיות נותר ללא שינוי – `D_0`
ההיצע של היצרנים יהיה *`S` (ההיצע ללא מס הקניה).
שיווי המשקל יקבע במפגש שבין הביקוש להיצע והוא יהיה בנקודה 1, בה כמות הטלוויזיות הנמכרת גדלה ל – `X_1` .
 
בנקודה זו קיים:
  1. המחיר לצרכן ירד מ – `P_0` ל – `P_1`
  2. המחיר ליצרן יעלה מ – *`P_0`  ל – `P_1` (שים לב: מאחר וכעת אין מס קנייה אזי המחיר ליצרן = המחיר לצרכן).
  3. הכנסות הממשלה ממיסים = אפס (אין מס קניה).
תרשים 14:
שוק הטלויזיות לאחר ביטול מס הקנייה
שוק הטלויזיות לאחר ביטול מס הקנייה