יש הצעה להוריד את שיעור מס ההכנסה השולי המקסימלי מ – 50% ל – 40%.
  1. הסבר מהו מס שולי.
  2. הצג והסבר, בעזרת עקומת לורנץ, כיצד תשפיע ההורדה בשיעור מס ההכנסה השולי על אי השיוויון בחלוקת ההכנסות במשק.
 
תשובה:
סעיף א':
שיעור מס ההכנסה השולי מציין את שיעור מס ההכנסה שאנו משלמים עבור השקל האחרון של הכנסתנו.
לדוגמא: אם אדם מסויים מרוויח שכר של 6,000 ₪ ונתון כי עבור הכנסה של עד 4,000 ₪ הוא משלם 10% מס, עבור הכנסה שבין 4,000  ל – 5,000 ₪ הוא משלם 13% מס ועבור הכנסה שבין 5,000 ל – 6,000 ₪ הוא משלם 15%, אזי אותם 15% מס הם “שיעור המס השולי” של אותו אדם. 
הערה: בדרך כלל שיעורי המס השולי גדלים עם הגידול בהכנסה ולכן שיעור המס השולי הגבוה ביותר יהיה של בעלי הכנסה גבוהה במיוחד .
 
סעיף ב:
עקומת לורנץ היא עקומה המתארת בצורה גרפית את רמת אי השוויון בהכנסות של תושבי המדינה. כל נקודה על העקומה מתייחסת לשני נתונים:
  1. הכנסות מצטברות ב – %.
  2. חלוקה עשירונית (לפי הכנסות) מצטברת של תושבי המדינה.
נתוני ההכנסות נקובים על הציר האנכי מימין ונתוני העשירונים נקובים על הציר האופקי התחתון.
 
AC הינו האלכסון בריבוע.
כל נקודה על גבי עקומת לורנץ מציגה את חלקם המצטבר בהכנסות המדינה של העשירון שמתחת לנקודה וכל העשירונים העניים ממנו. ככל שעקומת לורנץ מתרחקת מהקו AC המשמעות היא שאי השוויון בהכנסות גדל וככל שהעקומה קרובה יותר לקו AC המשמעות היא שאי השוויון בהכנסות קטן.
מאחר ושיעורי המס הולכים וגדלים עם הגידול בהכנסות, הרי שהורדת שיעורי המס השולי תועיל במיוחד לבעלי ההכנסות הגבוהות. עקב כך יגדל אי השוויון בחלוקת ההכנסות במשק – עניין שיתבטא בהתרחקות של עקומת לורנץ מהקו AC. (ראה תרשים 7 להלן)
 
תרשים 7:
עקומת לורנץ לאחר הורדה של שיעור מס ההכנסה השולי 
עקומת לורנץ לפני ההורדה של שיעור מס ההכנסה השולי
עקומת לורנץ לפני ההורדה של שיעור מס ההכנסה השולי